Kommentera Skriv ut

Ljudklipp 17-05-29

Här kan du i efterhand lyssna på ärenden från kommunfullmäktiges möten. Ljudklippen publiceras normalt några dagar efter mötet.

Vill du lyssna online, klicka på länkarna. Du behöver en mediaspelare på din dator. Alla filer är i formatet mp3. Det går att ladda ner filerna till din dator om du inte vill lyssna online. Högerklicka och välj Spara mål som ...

Ärende

Ljudklipp

Punkt 1-2
Upprop, val av justerare, tid för justering
Punkt 1-2 (ca 5 min)
Punkt 3
Allmänhetens frågestund om ärenden som behandlas på dagens sammanträde
Punkt 3 (ca 30 sek)
Punkt 4
Revisionsrapport ”Granskning av avtalsuppföljning – intern kontroll”
Punkt 4 (ca 6 min)
Punkt 5
Prövning av ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 för Kommunalförbundet AV Media Skåne
Punkt 5 (ca 2 min)
Punkt 6
Förslag till beslut om utökat medlemsbidrag 2017 till Sölvesborg-Bromölla Kommunalförbund
Punkt 6 (ca 6 min)
Punkt 7
Förslag till ombudgetering i investeringsbudget för etablering av provisorisk köksmiljö på Hotell Iföhus
Punkt 7 (ca 2 min)
Punkt 8
Förslag till beslut avseende erbjudande om förvärv av aktier i Inera AB
Punkt 8 (ca 2 min)
Punkt 9
Förslag till åtgärder med anledning av utredning rörande eventuell koncernbildning av Bromölla kommuns ägda bolag
Punkt 9 (ca 20 min)
Punkt 10
Förslag till nya avtal mellan Bromölla kommun och Lions Stiftelse i Bromölla om Strandstugan
Punkt 10 (ca 20 min)
Punkt 11
Avsägelse av uppdrag, Birgitta Höppner (S)
Punkt 11 (ca 20 sek)
Punkt 12
Avsägelse av uppdrag, Thomas Kronqvist (S)
Punkt 12 (ca 20 sek)
Punkt 13
Valärende
Punkt 13 (ca 50 sek)
Punkt 14
Meddelanden
Redovisning av inkomna ”Tyck till”, januari 2017
Punkt 14 (ca 10 sek)

Kontakt

Kerstin Persson
Webbansvarig
0456-82 21 58
(SMS 0709-17 11 58)
kerstin.persson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 1 juni 2017