Kommentera Skriv ut

Ljudklipp 17-04-24

Här kan du i efterhand lyssna på ärenden från kommunfullmäktiges möten. Ljudklippen publiceras normalt några dagar efter mötet.

Vill du lyssna online, klicka på länkarna. Du behöver en mediaspelare på din dator. Alla filer är i formatet mp3. Det går att ladda ner filerna till din dator om du inte vill lyssna online. Högerklicka och välj Spara mål som ...

Ärende

Ljudklipp

Punkt 1-2
Upprop, val av justerare, tid för justering
Punkt 1-2 (4 MB, ca 4 min)
Punkt 3
Allmänhetens frågestund om ärenden som behandlas på dagens sammanträde
Punkt 3 (13 MB, ca 14 min)
Punkt 4
Årsredovisning 2016 för Sölvesborg-Bromölla Kommunalförbund samt ansvarsfrihetsprövning
Punkt 4 (18 MB, ca 20 min)
Punkt 5
Förslag till ändring av beslut om driftsform för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar
Punkt 5 (3 MB, ca 3 min)
Punkt 6
Förslag till beslut om tilläggsanslag samt omdisponering av investeringsbudget för ombyggnad av Humlelyckans förskola i Näsum
Punkt 6 (2 MB, ca 2 min)
Punkt 7
Förslag till godkännande av försäljning av fastigheten Gästgivaren 6
Punkt 7 (26 MB, ca 28 min)
Punkt 8
Förslag till svar på motion angående kommunfullmäktiges sammanträdestider
Punkt 8 (3 MB, ca 4 min)
Punkt 9
Förslag till svar på motion om fria resor för pensionärer under lågtrafik
Punkt 9 (8 MB, ca 8 min)
Punkt 10
Förslag till svar på motion angående planfri korsning Kristianstadsvägen - Verkstadsgatan
Punkt 10 (2 MB, ca 2 min)
Punkt 11
Förslag till svar på motion gällande småskalig odlingsverksamhet
Punkt 11 (2 MB, ca 2 min)
Punkt 12
Förslag till svar på motion angående område för odlingslot
Punkt 12 (4 MB, ca 4 min)
Punkt 13
Förslag till svar på motion ”Prioritera folkhälsoarbetet”
Punkt 13 (8 MB, ca 8 min)
Punkt 14
Förslag till försäljning av del av fastigheten Bromölla 11:80
Punkt 14 (4 MB, ca 4 min)
Punkt 15
Motion gällande gästbryggor, Mathias Gerdin (AltBr)
Punkt 15 (250 kB, ca 1 min)
Punkt 16
Motion gällande ordningsvakter, Mathias Gerdin (AltBr)
Punkt 16 (250 kB, ca 1 min)
Punkt 17
Fråga till kommunstyrelsens ordförande rörande rätt att som autonom ledamot i KF delta när kommunstyrelsen inleder beredningen av budget för 2018, Gert Rosenlind (--)
Punkt 17 (11 MB, ca 12 min)
Avsägelse
Avsägelse Gun Paulsson, revisionen

Avsägelse (250 kB, ca 1 min)

Punkt 18 - Meddelanden
Månadsuppföljning och månadsstatistik, februari 2017
Protokoll om ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet

Punkt 18 (700 kB, ca 1 min)

Kontakt

Kerstin Persson
Webbansvarig
0456-82 21 58
(SMS 0709-17 11 58)
kerstin.persson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 28 april 2017