Kommentera Skriv ut

Ljudklipp 17-03-27

Här kan du i efterhand lyssna på ärenden från kommunfullmäktiges möten. Ljudklippen publiceras normalt några dagar efter mötet.

Vill du lyssna online, klicka på länkarna. Du behöver en mediaspelare på din dator. Alla filer är i formatet mp3. Det går att ladda ner filerna till din dator om du inte vill lyssna online. Högerklicka och välj Spara mål som ...

Ärende

Ljudklipp

Punkt 1-2
Upprop, val av justerare, tid för justering
Punkt 1-2 (4 MB, ca 4 min)
Punkt 3
Allmänhetens frågestund om ärenden som behandlas på dagens sammanträde
Punkt 3 (1 MB, ca 1 min)

Punkt 4
Information från beredning för tillväxt och samhällsbyggande om arbetet med framtagande av riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bromölla kommun samt förfrågan om ändring av tidplan

Punkt 4 (8 MB, ca 8 min)
Punkt 5
Förslag till Bromölla kommuns årsredovisning 2016 samt ansvarsfrihetsprövning
Punkt 5 (20 MB, ca 21 min)
Punkt 6
Förslag till ombudgetering av investeringsmedel från år 2016 till 2017
Punkt 6 (2 MB, ca 2 min)
Punkt 7
Förslag till beslut om driftsbidrag till Bromölla Fritidscenter AB
Punkt 7 (50 MB, ca 55 min)
Punkt 8
Förslag till åtgärder med anledning av utredning rörande eventuell koncernbildning av Bromölla kommuns ägda bolag
Punkt 8 (5 MB, ca 5 min)
Punkt 9
Förslag till förändring av avgifter och verksamhetsnamn – Omsorg funktionsnedsättning
Punkt 9 (2 MB, ca 2 min)
Punkt 10
Förslag till svar på motion ”Möjliggör ombyggnation av vindar till bostäder”
Punkt 10 (6 MB, ca 7 min)
Punkt 11
Förslag till svar på motion om arbetskläder till personal inom barnomsorgen
Punkt 11 (5 MB, ca 6 min)
Punkt 12
Förslag till marköverlåtelseavtal för del av Bromölla 11:98
Punkt 12 (1 MB, ca 1 min)
Punkt 13
Motion Utveckla Industriprogrammet och yrkesintroduktionsprogrammet, Susanne Bäckman (L)
Punkt 13 (1 MB, ca 1 min)
Punkt 14
Motion angående sänkta arvoden till förtroendevalda, Gert Rosenlind (--)
Punkt 14 (1 MB, ca 1 min)
Punkt 15
Avsägelse av uppdrag, Beatrice Håkansson (S)
Punkt 15 (1 MB, ca 1 min)
Punkt 16
Avsägelse av uppdrag, Joachim Persson (--)
Punkt 16 (1 MB, ca 1 min)
Punkt 16 b
Valärenden
Punkt 16 b (1 MB, ca 1 min)
Punkt 17 - Meddelanden

Slutredovisning av investeringsprojekt 2016
Redovisning av icke verkställda beslut
Sammanträdesprotokoll 2017-02-07, Samarbetskommittén Skåne Nordost
Redovisning av inkomna ”Tyck till”, december 2016

Punkt 17 (1 MB, ca 1 min)

Kontakt

Kerstin Persson
Webbansvarig
0456-82 21 58
(SMS 0709-17 11 58)
kerstin.persson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 30 mars 2017