Kommentera Skriv ut

Ljudklipp 17-02-13

Här kan du i efterhand lyssna på ärenden från kommunfullmäktiges möten. Ljudklippen publiceras normalt några dagar efter mötet.

Vill du lyssna online, klicka på länkarna. Du behöver en mediaspelare på din dator. Alla filer är i formatet mp3. Det går att ladda ner filerna till din dator om du inte vill lyssna online. Högerklicka och välj Spara mål som ...

Ärende

Ljudklipp

Punkt 1-2
Upprop, val av justerare, tid för justering
Punkt 1-2
(4 MB, ca 4 min)
Punkt 3
Allmänhetens frågestund om ärenden som behandlas på dagens sammanträde
Punkt 3
(500 kB, ca 30 sek)

Punkt 4
Förslag till svar på motion om bevakning
Punkt 4
(11 MB, ca 12 min
)
Punkt 4 börjar efter ca 30 sek
Punkt 5
Förslag till svar på motion gällande lokal kollektivtrafik inom Bromölla kommun
Punkt 5
(32 MB, ca 35 min)

Punkt 6
Förslag till svar på motion om att avkräva Migrationsverket dröjsmålsavgift
Punkt 6
(7 MB, ca 8 min)

Punkt 7
Förslag till svar på motion om mobilförbud i grundskolan
Punkt 7
(12 MB, ca 14 min)

Punkt 8
Förslag till svar på motion om bullernivån i våra förskolor
Punkt 8
(3 MB, ca 3 min)
Punkt 9
Förslag till svar på motion ”Inför stimulanspeng för de kommunala skolorna och föreningslivet, för att underlätta samarbete och möte mellan skola/näringsliv/föreningsliv”
Punkt 9
(2 MB, ca 2 min)
Punkt 10
Förslag till svar på motion angående Brogården
Punkt 10
(3 MB, ca 3 min)
Punkt 11
Förslag till beslut om utökat borgensåtagande för AB Bromöllahem
Punkt 11
(4 MB, ca 4 min)

Punkt 12
Förslag till beslut om utökat borgensåtagande för Bromölla Energi och Vatten AB
Punkt 12
(1,5 MB, ca 2 min)

Punkt 13
Förslag till marköverlåtelseavtal för del av Bromölla 11:98

Punkt 13
(2 MB, ca 3 min)

Punkt 14
Fråga till kommunstyrelsens ordförande om fyrverkerier
Punkt 14
(6 MB, ca 6 min)

Motion
Arbetskläder till personal i barnomsorgen
Susanne Bäckman (L), Elisabet Radeklev (L)
Motion
(300 kB, ca 20 sek)
Punkt 15
Valärende
Punkt 15
(600 kB, ca 40 sek)
Punkt 16
Tidplan för uppdrag för Välfärdsberedningen
Punkt 16
(500 kB, ca 30 sek)
Punkt 17 - Meddelanden

Redovisning av inkomna ”Tyck till” november 2016

Punkt 17
(250 kB, ca 20 sek)

Kontakt

Kerstin Persson
Webbansvarig
0456-82 21 58
(SMS 0709-17 11 58)
kerstin.persson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 20 februari 2017