Kommentera Skriv ut

Ljudklipp 16-12-19

Här kan du i efterhand lyssna på ärenden från kommunfullmäktiges möten. Ljudklippen publiceras normalt några dagar efter mötet.

Vill du lyssna online, klicka på länkarna. Du behöver en mediaspelare på din dator. Alla filer är i formatet mp3. Det går att ladda ner filerna till din dator om du inte vill lyssna online. Högerklicka och välj Spara mål som ...

Ärende

Ljudklipp

Punkt 1-2
Upprop, val av justerare, tid för justering
Punkt 1-2
(4 MB, ca 4 min)
Punkt 3
Allmänhetens frågestund om ärenden som behandlas på dagens sammanträde
Punkt 3
(500 kB, ca 30 sek)
Punkt 4
Uttalande angående användning av kommunens synpunktshantering
Punkt 4
(13 MB, ca 13 min)
Punkt 5
Förslag till ny tidplan för uppdrag att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bromölla kommun
Punkt 5
(6 MB, ca 6 min)
Punkt 6
Förslag till uppdrag till välfärdsberedningen att ta fram förslag till folkhälsostrategi för Bromölla kommun
Punkt 6
(1 MB, ca 1 min)
Punkt 7
Förslag till uppdrag till välfärdsberedningen att ta fram förslag till strategi för att minska generationsklyftor
Punkt 7
(1 MB, ca 1 min)
Punkt 8
Förslag till uppdrag till välfärdsberedningen angående ungdomsinflytande
Punkt 8
(1 MB, ca 1 min)
Punkt 9
Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar i Bromölla kommun
Punkt 9
(4 MB, ca 4 min)
Punkt 10
Förslag till beslut om antagande av Avfallsplan för Bromölla kommun, 2017-2021
Punkt 10
(8 MB, ca 8 min)

 
Punkt 11
Förslag till beslut avseende budget 2017
Punkt 11
(1 MB, ca 1 min)
Punkt 12
Förslag till beslut om förordnande av Kristianstad Österlen Airport AB som SGEI-flygplats (Service of General Economic Interest)
Punkt 12
(1 MB, ca 1 min)
Punkt 13
Förslag till beslut om byte av index för reglering av taxa för prövning och tillsyn enligt livsmedelslagen m.m. 

Punkt 13
(2 MB, ca 2 min)

Punkt 14
Förslag till beslut om byte av index för reglering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken m.m.
Punkt 14
(2 MB, ca 2 min)
Punkt 15
Förslag till svar på motion angående förändring av budgetprocessen
Punkt 15
(4 MB, ca 4 min)
Punkt 16
Förslag till svar på motion angående hållplats för Pågatåg i Valje
Punkt 16
(16 MB, ca 17 min)
Punkt 17
Förslag till svar på motion gällande ekologiskt, rättvisemärkt och vegetariskt alternativ vid kommunala sammankomster
Punkt 17
(3 MB, ca 3 min)
Motion
Brogården, Eric Berntsson (SD), Gudrun Bengtsson (SD), Anderas Jörgensen (SD)
Motion
(500 kB, ca 30 sek)
Punkt 18
Svar på uppdrag om redovisning av obesvarade motione
Punkt 18
(1 MB, ca 1 min)
Punkt 19
Förslag till beslut om antagande av detaljplan för del av Bromölla 11:83 med flera inom Ivöstrandsområdet i Bromölla
Punkt 19
(23 MB, ca 25 min)
Punkt 20
Avsägelse av uppdrag, Kay Stark (S)
Punkt 20
(500 kB, ca 30 sek)
Punkt 21
Avsägelse av uppdrag, Robin Svensson (SD)
Punkt 21
(500 kB, ca 30 sek)
Punkt 22
Valärenden
Punkt 22
(1 MB, ca 1 min)

Punkt 23
Meddelanden/avslut
Månadsrapport och månadsstatistik för oktober 2016
Delårsrapport per den 31 augusti 2016, AB Bromöllahem
Förtydligande avseende Revisions-PM, Hyresavtal Bromölla Fritidscenter AB
Redovisning av inkomna ”Tyck till”, september och oktober 2016

Punkt 23
(500 kB, ca 30 sek)

Kontakt

Kerstin Persson
Webbansvarig
0456-82 21 58
(SMS 0709-17 11 58)
kerstin.persson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 22 december 2016