Kommentera Skriv ut

Ljudklipp 16-11-28

Här kan du i efterhand lyssna på ärenden från kommunfullmäktiges möten. Ljudklippen publiceras normalt några dagar efter mötet.

Vill du lyssna online, klicka på länkarna. Du behöver en mediaspelare på din dator. Alla filer är i formatet mp3. Det går att ladda ner filerna till din dator om du inte vill lyssna online. Högerklicka och välj Spara mål som ...

Ärende

Ljudklipp

Punkt 1-2
Upprop, val av justerare, tid för justering
Punkt 1-2
(4 MB, ca 4 min)
Punkt 3
Allmänhetens frågestund om ärenden som behandlas på dagens sammanträde
Punkt 3
(500 kB, ca 30 sek)
 
Punkt 4
Förslag till svar på motion "Förbättra relationen mellan barn/ungdomar och våra äldre i Bromölla kommun"
Punkt 4
(2 MB, ca 2 min)
 
Punkt 5
Förslag till beslut om tillägg till kommunfullmäktiges beslut ”Ordning för inkallande av ersättare”
Punkt 5
(3 MB, ca 3 min)
 
Punkt 6
Förslag till beslut om nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola och fritidshem
Punkt 6
(2 MB, ca 2 min)
 
Punkt 7
Förslag till beslut om ändringar i högkostnadsskyddet för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen
Punkt 7
(4 MB, ca 5 min)
 
Punkt 8
Förslag till revidering av avgifter, allmänna riktlinjer och tillämpningsanvisningar för vård och omsorg
Punkt 8
(1 MB, ca 1 min)
 
Punkt 9
Förslag till beslut om anslutning till Kommunalförbundet Sydarkivera
Punkt 9
(3 MB, ca 3 min)
Punkt 10
Förslag till nytt Arkivreglemente för Bromölla kommun
Punkt 10
(1 MB, ca 1 min)
 
Punkt 11
Förslag till beslut angående IT-nämnd Skåne Nordost
Punkt 11
(1 MB, ca 1 min)
 
Punkt 12
Förslag till beslut om driftsbidrag till Bromölla Fritidscenter AB
Punkt 12
(18 MB, ca 20 min)
 
Punkt 13
Förslag till beslut om utökat borgensåtagande för Bromölla Fritidscenter AB
Punkt 13
(11 MB, ca 12 min)
Punkt 14
Förslag till ändring av elnätstaxa 2017
Punkt 14
(700 kB, ca 30 sek)
 
Punkt 15
Förslag till ny VA-taxa 2017
Punkt 15
(4 MB, ca 4 min)
 
Punkt 16
Återrapport av uppdrag att genomföra översyn av olika taxekonstruktioner för att motivera till minskad vattenförbrukning 
Punkt 16
(10 MB, ca 11 min)
Punkt 17
Motion om bevakning, Daniel Ristovski (M), Leif Zadig (M) och Stefan Sturesson (M)
Punkt 17
(300 kB, ca 20 sek)
Punkt 18
Motion ”Prioritera folkhälsoarbetet”, Susanne Bäckman (L)
Punkt 18
(300 kB, ca 20 sek)
Punkt 19
Motion gällande lokal kollektivtrafik inom Bromölla kommun, Stig Gerdin (AltBr)
Punkt 19
(200 kB, ca 20 sek)
Punkt 20
Motion om giftfri förskola, Karin Svensson (MP)
Punkt 20
(200 kB, ca 20 sek)
 
Punkt 21 - meddelanden

Månadsrapport och månadsstatistik för september 2016

Redovisning över ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialtjänstlagen (SoL), kvartal 3

Delårsrapport per den 31 augusti 2016, Sölvesborg-Bromölla Kommunalförbund

Sammanträdesprotokoll 2016-09-29, Samarbetskommittén Skåne Nordost

Redovisning av inkomna ”Tyck till”, augusti 2016
Punkt 21
(500 kB, ca 30 sek)

Kontakt

Kerstin Persson
Webbansvarig
0456-82 21 58
(SMS 0709-17 11 58)
kerstin.persson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 30 november 2016