Kommentera Skriv ut

Ljudklipp 16-11-09

Här kan du i efterhand lyssna på ärenden från kommunfullmäktiges möten. Ljudklippen publiceras normalt några dagar efter mötet.

Vill du lyssna online, klicka på länkarna. Du behöver en mediaspelare på din dator. Alla filer är i formatet mp3. Det går att ladda ner filerna till din dator om du inte vill lyssna online. Högerklicka och välj Spara mål som ...

ÄrendeLjudklipp
Punkt 1-2
Upprop, val av justerare, tid för justering

Punkt 1-2
(4 MB, ca 4 min)

Punkt 3
Allmänhetens frågestund om ärenden som behandlas på dagens sammanträde

Punkt 3
(2 MB, ca 2 min)

Punkt 4
Förslag till förvärv av fastigheten Åbrinken 2 i Bromölla
Punkt 4
(15 MB, ca 17 min)

Kontakt

Kerstin Persson
Webbansvarig
0456-82 21 58
(SMS 0709-17 11 58)
kerstin.persson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 14 november 2016