Kommentera Skriv ut

Ljudklipp 16-09-26

Här kan du i efterhand lyssna på ärenden från kommunfullmäktiges möten. Ljudklippen publiceras normalt några dagar efter mötet.

Vill du lyssna online, klicka på länkarna. Du behöver en mediaspelare på din dator. Alla filer är i formatet mp3. Det går att ladda ner filerna till din dator om du inte vill lyssna online. Högerklicka och välj Spara mål som ...

ÄrendeLjudklipp
Upprop (punkt 1-2)
Upprop, val av justerare, tid för justering

Presentation Bromöllabolagen, Henrik Bergqvist

Punkt 1-2
(3 MB, ca 4min)


Henrik Bergqvist
(15 MB, ca 16 min)

Punkt 3
Allmänhetens frågestund om ärenden som behandlas på dagens sammanträde
Punkt 3
1 MB, ca 1 min)
Punkt 4
Revisionsrapport ”Granskning av likvärdig skola”
Punkt 4
(2 MB, ca 2 min)


Punkt 5
Förslag till kommunal skattesats 2017
Punkt 5
(2 MB, ca 2 min)Punkt 6
Förslag till budget 2017 samt flerårsplan 2017-2019
Punkt 6
(61 MB, ca 1 tim)


Punkt 7
Förslag till svar på motion angående ritualslaktat kött i Bromölla kommun
Punkt 7
(13 MB, 14 min)Punkt 8
Förslag till svar på motion om offentliggörande av livsmedelskontroller
Punkt 8
(30 MB, ca 32 min)


Punkt 9
Förslag till revidering av bestämmelser avseende gratifikationer till förtroendemän och anställda i Bromölla kommun
Punkt 9
(1 MB, ca 1 min)
Punkt 10
Förslag till marköverlåtelseavtal för del av fastigheten Grödby 118:1 i Valje

Punkt 10
(1 MB, ca 1 min)

Punkt 11
Avsägelse av uppdrag, Christina Hedlund (V)

Punkt 11
(500 kB, ca 30 sek)

Avsägelse

Avsägelse
(500 kB, ca 30 sek)

Motion
Padelhall i Bromölla, Erik Berntsson (SD)

Motion
(500 kB, ca 20 sek)

Punkt 12 - Meddelanden

Kommunstyrelsens komplettering av svar på granskningsrapport ”Utskrivningsklara patienter”.

Kommunstyrelsens beslut om prövning av de kommunala bolagens verksamhet 2015.

Redovisning över ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialtjänstlagen (SoL).

Delårsbokslut april 2016, Sölvesborg-Bromölla Kommunalförbund.

Redovisning av inkomna ”Tyck till”, juni 2016

Punkt 12
(500 kB, ca 30 sek)

Kontakt

Kerstin Persson
Webbansvarig
0456-82 21 58
(SMS 0709-17 11 58)
kerstin.persson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 3 november 2016