Kommentera Skriv ut

Ljudklipp 16-10-31

Här kan du i efterhand lyssna på ärenden från kommunfullmäktiges möten. Ljudklippen publiceras normalt några dagar efter mötet.

Vill du lyssna online, klicka på länkarna. Du behöver en mediaspelare på din dator. Alla filer är i formatet mp3. Det går att ladda ner filerna till din dator om du inte vill lyssna online. Högerklicka och välj Spara mål som ...

ÄrendeLjudklipp
Punkt 1-2
Upprop, val av justerare, tid för justering
Punkt 1-2
(5 MB, ca 5 min)
Punkt 3
Allmänhetens frågestund om ärenden som behandlas på dagens sammanträde

Punkt 3
(1 MB, ca 30 sek)

Punkt 4
Redovisning av information från beredning för tillväxt och samhällsbyggan
Punkt 4
(1 MB, ca 1 min)
Punkt 5
Revisionsrapport ”Granskning av rutiner kring Lex Maria samt Lex Sarah”
Punkt 5
(3 MB, ca 4 min)
Punkt 6
Yttrande till förvaltningsrätten med anledning av laglighetsprövning enligt kommunallagen över kommunfullmäktiges beslut om drift och skötsel av Strandängens idrottsplats m.m.
Punkt 6
(10 MB, ca 11 min)
Punkt 7
Förslag till Bromölla kommuns delårsbokslut 2016
Punkt 7
(16 MB, ca 18 min)
Punkt 8
Förslag till svar på motion gällande beslut om septitanklock
Punkt 8
(4 MB, ca 4 min)
Punkt 9
Förslag till svar på motion om att ställa krav på Migrationsverket om ålderstest före placering
Punkt 9
(30 MB, ca 33 min)
Punkt 10
Förslag till svar på motion om förenklad hantering av bygglov för industrier och småföretagare på landsbygden

Punkt 10
(2 MB, ca 2 min)

Punkt 11
Förslag till beslut om måltidspris på Bromölla kommuns skolor och förskolor

Punkt 11
(1 MB, ca 1 min)

Punkt 12
Förslag till försäljning av del av fastigheten Bromölla 11:98, Åbylyckorna i Bromölla
Punkt 12
(1 MB, ca 1 min)
Punkt 13
Förslag till beslut angående kommunalt partistöd
Punkt 13
(2 MB, ca 2 min)
Punkt 14

Motion ”Möjliggör ombyggnation av vindar till bostäder”, Susanne Bäckman (L) och Lars Bergman (L)

Punkt 14
(1 MB, ca 1 min)
Motion angående: Förändring av budgetprocessen, Rolf Mårtensson (M) Motion
(1 MB, ca 1 min)
Motion angående: Hållplats för Pågatåg i Valje, Malin Friberg (M) Motion
(1 MB, ca 1 min)
Punkt 15 - Meddelande, avslut

Meddelande från Länsstyrelsen i Skåne län om ny ersättare i kommunfullmäktige

Meddelande från Länsstyrelsen i Skåne län om ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Punkt 15
(5 MB, ca 5 min)

Kontakt

Kerstin Persson
Webbansvarig
0456-82 21 58
(SMS 0709-17 11 58)
kerstin.persson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 14 november 2016