Kommentera Skriv ut

Ljudklipp 16-09-05

Här kan du i efterhand lyssna på ärenden från kommunfullmäktiges möten. Ljudklippen publiceras normalt några dagar efter mötet.

Vill du lyssna online, klicka på länkarna. Du behöver en mediaspelare på din dator. Alla filer är i formatet mp3. Det går att ladda ner filerna till din dator om du inte vill lyssna online. Högerklicka och välj Spara mål som ...

ÄrendeLjudklipp
Upprop (punkt 1-2)
Upprop, val av justerare, tid för justering

Ingen eftersändning pga tekniska problem

Punkt 3
Allmänhetens frågestund om ärenden som behandlas på dagens sammanträde
Punkt 3 
(1 MB, ca 30 sek)Punkt 4
Förslag till policy för Bromölla kommuns säkerhet och krisberedskap
Punkt 4
(1 MB, ca 1 min)Punkt 5
Förslag till svar på motion om kompensation vid sjukdom inom barnomsorg, skola, vård och omsorg i Bromölla kommun
Punkt 5
(3 MB, ca 4 min)Punkt 6
Förslag till svar på motion om arbetet med budget 2017
Punkt 6
(2 MB, ca 2 min)Punkt 7
Förslag till svar på motion rörande pedagogiska måltider i förskolan och skolan
Punkt 7
(7 MB, ca 7 min)Punkt 8
Förslag till svar på motion om hundrastgård/hundrastgårdar i Bromölla kommun
Punkt 8
(3 MB, ca 4 min)Punkt 9
Förslag till svar på motion angående försäljning av fastigheter inom kommunens fastighetsbolag
Punkt 9
(28 MB, ca 31 min)Punkt 10
Förslag till svar på motion angående utförsäljning av delar av Bromöllahems fastigheter

Punkt 10
(20 MB, ca 22 min)


Punkt 11
Förslag till drift och skötsel av Strandängens idrottsplats m.m.

Punkt 11 (del 1)
(14 MB, ca 15 min)


Punkt 11 (del 2)
(14 MB, ca 15 min)


Punkt 12
Förslag till beslut om framtida driftsform för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar

Punkt 12
(25 MB ca 28 min)


Punkt 13
Förslag till marköverlåtelseavtal med tillhörande markreservation avseende del av fastigheten Järnåldern 4, Åbylyckorna i Bromölla

Punkt 13
(5 MB, ca 6 min)


Punkt 14

Motion gällande septitanklock, Leif Pettersson (V)

Punkt 14
(300 kB, ca 30 sek)Punkt 15
Motion gällande ekologiskt, rättvisemärkt och vegetariskt alternativ vid kommunala sammankomster, Leif Pettersson (V)
Punkt 15
(300 kB, ca 30 sek)Punkt 16
Avsägelse av uppdrag, Elisabeth Stenberg-Michalski (S)
Punkt 16
(300 kB, ca 30 sek)
Punkt 17
Valärende
Punkt 17
(300 kB, ca 30 sek)Punkt 18 - meddelanden

Månadsuppföljning och månadsstatistik för maj 2016
Redovisning av inkomna ”Tyck till”, maj 2016

Punkt 18
(3 MB, ca 3 min)

Information om gruppledarträff

Information om gruppledarträff
(300 kB, ca 30 sek)

Kontakt

Kerstin Persson
Webbansvarig
0456-82 21 58
(SMS 0709-17 11 58)
kerstin.persson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 14 november 2016