Kommentera Skriv ut

Ljudklipp 16-06-20

Här kan du i efterhand lyssna på ärenden från kommunfullmäktiges möten. Ljudklippen publiceras normalt några dagar efter mötet.

Vill du lyssna online, klicka på länkarna. Du behöver en mediaspelare på din dator. Alla filer är i formatet mp3. Det går att ladda ner filerna till din dator om du inte vill lyssna online. Högerklicka och välj Spara mål som ...

ÄrendeLjudklipp
Upprop (punkt 1-2)
Upprop, val av justerare, tid för justering

Punkt 1-2
(4 MB, ca 4 min)


Punkt 3
Allmänhetens frågestund om ärenden som behandlas på dagens sammanträde
Punkt 3
(1 MB, ca 30 sek)

Punkt 4
Förslag till ny biblioteksplan för Bromölla kommun 2016-2020
Punkt 4
(6 MB, ca 7 min)

Punkt 5
Revisions-PM, Lokalförsörjning
Punkt 5
(1 MB, ca 1 min)

Punkt 6
Förslag till taxa för tömning av små avloppsanläggningar och fettavskiljare
Punkt 6
(1 MB, ca 1 min)

Punkt 7
Förslag till svar på motion angående rituaIslaktat kött i Bromölla kommun
Punkt 7
(8 MB, ca 9 min)

Punkt 8
Förslag till svar på motion ”Att uppmuntra skolor att bjuda in elevernas föräldrar för att arrangera studiebesök och/eller för att berätta om sitt arbete”
Punkt 8
(7 MB, ca 7 min)

Punkt 9
Förslag till svar på motion gällande reparation av Käsebron i Nymölla
Punkt 9
(3 MB, ca 3 min)

Punkt 10
Ansvarsfrihetsprövning för Samordningsförbundet Skåne Nordost 2015

Punkt 10
(2 MB, ca 2 min)

Punkt 11
Ansvarsfrihetsprövning för Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 2015
Punkt 11
(2 MB, ca 2 min)

Punkt 12
Interpellation ”Vad gör Bromölla kommun för att motverka islamism/jihadism?”, Eric Berntsson (SD)
Punkt 12
(7 MB ca 7 min)

Motion
Motion angående Kommunfullmäktiges sammanträdestider, Elisabeth Stenberg M (S), Tommy Höppner (S)

Motion
(1 MB, ca 1 min)

Punkt 13 - Meddelanden

Månadsrapport och månadsstatistik för april 2016
Redovisning av inkomna ”Tyck till” april 2016

Punkt 13
(1 MB, ca 1 min)

Kontakt

Kerstin Persson
Webbansvarig
0456-82 21 58
(SMS 0709-17 11 58)
kerstin.persson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 8 september 2016