Kommentera Skriv ut

Ljudklipp 16-05-30

Här kan du i efterhand lyssna på ärenden från kommunfullmäktiges möten. Ljudklippen publiceras normalt några dagar efter mötet.

Vill du lyssna online, klicka på länkarna. Du behöver en mediaspelare på din dator. Alla filer är i formatet mp3. Det går att ladda ner filerna till din dator om du inte vill lyssna online. Högerklicka och välj Spara mål som ...

ÄrendeLjudklipp
Upprop (punkt 1-2)
Upprop, val av justerare, tid för justering

Punkt 1-2
(4 MB, ca 4 min)

Punkt 3
Allmänhetens frågestund om ärenden som behandlas på dagens sammanträde
Punkt 3
(1 MB, ca 30 sek)
Punkt 4
Granskningsrapport ”Utskrivningsklara patienter”
Punkt 4
(6 MB, ca 7 min)
Punkt 5
Förslag till svar på motion om handlingsplan för mottagande och utbildning av nyanlända barn och elever i Bromölla kommun
Punkt 5
Komplettering
(7 MB, ca 7 min)

Punkt 6
Förslag till svar på motion ”Skapa ett konto!”
Punkt 6
(2 MB, ca 2 min)
Punkt 7
Förslag till svar på motion om placering av minderåriga i äktenskap
Punkt 7
(3 MB, ca 3 min)
Punkt 8
Förslag till godkännande av avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne
Punkt 8
(3 MB, ca 3 min)


Punkt 9
Förslag till ökat bidrag till samarbetskommittén Skåne Nordost
Punkt 9
(1 MB, ca 1 min)
Punkt 10
Förslag till justering av samverkansavtal mellan Bromölla kommun och Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Pynten i Bromölla

Punkt 10
(2 MB, ca 2 min)

Punkt 11
Förslag till nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola och fritidshem
Punkt 11
(4 MB, ca 4 min)
Punkt 12
Prövning av ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015, Kommunalförbundet AV Media Skåne
Punkt 12
(2 MB ca 2 min)
Punkt 13
Motion om arbetet med budget 2017, Gert Rosenlind (--)
Punkt 13
(1 MB, ca 1 min)
Punkt 14
Motion rörande pedagogiska måltider i förskolan och skolan, Gert Rosenlind (--)
Punkt 14
(1 MB, ca 1 min)
Punkt 15
Motion ”Uppföra ett kallbadhus vid Skräbeåns inlopp”, Stig Gerdin (AltBr)
Punkt 15
(1 MB, ca 1 min)
Punkt 16
Motion ”Förenklad hantering av bygglov för industrier och småföretagare på landsbygden”, Eric Berntsson (SD)
Punkt 16
(1 MB, ca 1 min)
Punkt 17
Motion om hundrastgård/hundrastgårdar i Bromölla kommun, Eric Berntsson (SD)
Punkt 17
(1 MB, ca 1 min)
Punkt 18
Interpellation ”Vad gör Bromölla kommun för att motverka islamism/jihadism?”, Eric Berntsson (SD)
Punkt 18
(1 MB, ca 1 min)
Punkt 19
Avsägelse av uppdrag, Daniel Gunnarsson (SD)
Punkt 19
(1 MB, ca 1 min)
Punkt 20
Valärenden

Punkt 20
(2 MB, ca 2 min)

Punkt 21 - Meddelanden
Månadsrapport och månadsstatistik för mars 2016
Redovisning av icke verkställda beslut
Redovisning av inkomna ”Tyck till”, februari-mars 2016
Granskningsrapport för år 2015 från lekmannarevisorn i Bromölla Fritidscenter AB

Punkt 21
(1 MB, ca 1 min)

Kontakt

Kerstin Persson
Webbansvarig
0456-82 21 58
(SMS 0709-17 11 58)
kerstin.persson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 14 november 2016