Kommentera Skriv ut

Ljudklipp 16-04-25

Här kan du i efterhand lyssna på ärenden från kommunfullmäktiges möten. Ljudklippen publiceras normalt några dagar efter mötet.

Vill du lyssna online, klicka på länkarna. Du behöver en mediaspelare på din dator. Alla filer är i formatet mp3. Det går att ladda ner filerna till din dator om du inte vill lyssna online. Högerklicka och välj Spara mål som ...

Ärende Ljudklipp
Upprop (punkt 1-2)
Upprop, val av justerare, tid för justering

Punkt 1-2
(4 MB, ca 4 min)

Punkt 3
Allmänhetens frågestund om ärenden som behandlas på dagens sammanträde
Punkt 3
(1 MB, ca 30 sek)
Punkt 4
Förfrågan om ändring av tidsplan, avseende framtagande av riktlinjer för bostadsförsörjningsplan, från beredning för tillväxt och samhällsbyggande
Punkt 4
(1 MB, ca 1 min)
Punkt 5
Revisionsrapport ”Granskning av kommunens flyktingmottagning”
Punkt 5
(4 MB, ca 4 min)
Punkt 6
Förslag till Bromölla kommuns årsredovisning 2015 samt ansvarsfrihetsprövning
Punkt 6
(1 MB, ca 1 min)
Punkt 7
Årsredovisning 2015 för Sölvesborg-Bromölla Kommunalförbund samt ansvarsfrihetsprövning
Punkt 7
(3 MB, ca 2 min)
Punkt 8
Förslag till Mångfalds- och likabehandlingspolicy
Punkt 8
(1 MB, ca 1 min)

Punkt 9
Förslag till svar på motion om förstärkning av Nattögat
Punkt 9
(1 MB, ca 1 min)

Punkt 10
Förslag till svar på motion om att införa upphandlingsmodellen Vita jobb

Punkt 10
(18 MB, ca 19 min)

Punkt 11
Förslag till svar på motion gällande arvode för presidiet i Myndighetsnämnden
Punkt 11
(12 MB, ca 13 min)
Punkt 12
Förslag till revidering av reglemente för Trygghetsrådet
Punkt 12
(4 MB ca 5 min)

Punkt 13
Förslag till Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor samt styrdokument för kommunens krisberedskap
Punkt 13
(1 MB, ca 1 min)
Punkt 14
Förslag till beslut om flytt av minikulan på Alvikenskolan samt förslag till finansiering
Punkt 14
(2 MB, ca 2 min)
Punkt 15
Interpellation angående ändringar i kommunens VA-plan, Gert Rosenlind (--)
Punkt 15
(17 MB, ca 19 min)
Punkt 16
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående avsikter med Bromölla Fritidscenter AB, dess styrelse och målsättning, Susanne Bäckman (L)
Punkt 16
(19 MB, ca 1 min)
Punkt 17
Fråga till kommunstyrelsens ordförande om kommunens flyktingmottagande, Susanne Bäckman (L)
Punkt 17
(4 MB, ca 4 min)
Punkt 18
Motion ”Bromölla kommun satsar mycket på barn och ungdomars fritidsverksamheter”, Eric Berntsson (SD) och Gudrun Bengtsson (SD)
Punkt 18
(300 kB, ca 1 min)
Punkt 19
Motion ”Att uppmuntra skolor att bjuda in elevernas föräldrar för att arrangera studiebesök och/eller för att berätta om sitt arbete”, Robin Svensson (SD) och Gudrun Bengtsson (SD)

Punkt 19
(300 kB, ca 1 min)
Motion 20 a och 20 b
Motion ”Inför stimulanspeng för de kommunala skolorna och föreningslivet, för att underlätta samarbete och möte mellan skola/näringsliv/föreningsliv”,
Eric Berntsson (SD) och Gudrun Bengtsson (SD)

Motion Ritualslaktat kött i Bromölla kommun, Ola Lorentzson (SD) och Gudrun Bengtsson (SD)

Punkt 20a

Punkt 20b

(300 kB, ca 2 min)

Punkt 21
Avsägelse av uppdrag, Rune Håkansson (--)

Punkt 21
(300 kB, ca 1 min)

Punkt 22
Val av ny 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige

Punkt 22
(10 MB, ca 10 min)

Punkt 23
Val av ny 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen

Punkt 23
(7 MB, ca 7 min)

Punkt 24
Valärenden

Punkt 24
(700 kB, ca 1 min)

Punkt 25- Meddelanden

  • Månadsrapport och månadsstatistik för februari 2016
  • Slutredovisning av investeringsprojekt 2015
  • Redovisning av icke verkställda beslut

    Redovisning av obsvarade motioner

Punkt 25
(800 kB, ca 1 min)

 

 

Kontakt

Kerstin Persson
Webbansvarig
0456-82 21 58
(SMS 0709-17 11 58)
kerstin.persson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 14 november 2016