Kommentera Skriv ut

Ljudklipp 16-04-04

Här kan du i efterhand lyssna på ärenden från kommunfullmäktiges möten. Ljudklippen publiceras normalt några dagar efter mötet.

Vill du lyssna online, klicka på de blå länkarna. Du behöver en mediaspelare på din dator. Alla filer är i formatet mp3. Det går att ladda ner filerna till din dator om du inte vill lyssna online. Högerklicka och välj Spara mål som ...

ÄrendeLjudklipp
Upprop (punkt 1-2)
Upprop, val av justerare, tid för justering

Arbetsmarkandsansvarig Jytte Larsson

Punkt 1-2
(46 MB,
ca 50 min)

Punkt 3
Allmänhetens frågestund om ärenden som behandlas på dagens sammanträde
Punkt 3
(600 kB,
 ca 30 sek)
Punkt 4
Redovisning av kommunstyrelsens ställningstagande och förklaring till granskningsrapport 2015, AB Bromöllahem
Punkt 4
(31 MB, ca 34 min)
Punkt 5
Förslag till utbetalning av partistöd för 2016
Punkt 5
(1 MB, ca 1 min)
Punkt 6
Förslag till taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer
Punkt 6
(1 MB,
ca 1 min)
Punkt 7
Förslag till svar på motion med förslag att Bromölla kommun bör etablera en social investeringsfond
Punkt 7
(9 MB, ca 10 min)
Punkt 8
Förslag till svar på motion om att HBT-certifiera kommunen
Punkt 8
(4 MB, ca 4 min)
Punkt 9
Förslag till svar på motion om slopande av andre vice ordförande i kommunfullmäktige
Punkt 9
(6 MB,
ca 6 min)
Punkt 10
Förslag till svar på motion om slopande av andre vice ordförande i kommunstyrelsen

Punkt 10
(6 MB,
ca 7 min)

Punkt 11
Förslag till svar på motion gällande fyrverkerier och smällare
Punkt 11
(12 MB, ca 14 min)
Punkt 12
Förslag till nya ägardirektiv för de kommunala bolagen samt justerad Företagspolicy för Bromölla kommun
Punkt 12
(21 MB ca 21 min)
Punkt 13
Förslag till beslut om användningsområde för markområde inom del av fastigheten Bromölla 11:83 (gräsplan C), Ivöstrand i Bromölla
Punkt 13
(28 MB, ca 30 min)
Punkt 14
Interpellation angående kommunens policy kring korttidstillsyn för barn över 12 år med funktionsnedsättning, Susanne Bäckman (L)
Punkt 14
(10 MB, ca 11 min)
Punkt 15
Interpellation angående lokalbrist för förskola och grundskola i Bromölla kommun, Susanne Bäckman (L)
Punkt 15
(39 MB, ca 42 min)
Punkt 16
Motion om att avkräva Migrationsverket dröjsmålsavgift, Mathias Gerdin (AltBr)
Punkt 16
(500 kB,
ca 30 sek)
Punkt 17
Motion om att ställa krav på Migrationsverket om ålderstest före placering, Mathias Gerdin (AltBr)
Punkt 17
(300 kB,
ca 30 sek)
Motioner
Förbättra relationen mellan barn/ungdomar och våra äldre i Bromölla kommun , Erik Berntsson (SD), Gudrun bengtsson (SD)

Bullernivån i våra förskolor  Erik Berntsson (SD), Gudrun Bengtsson (SD)
Motioner
(400 kB,
ca 30 sek)
Punkt 18
Val av ny 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen
Punkt 18
(16 MB, ca 16 min)
Punkt 19
Val av ny 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige
Punkt 19
(2 MB,
ca 2 min)
Val
Valärenden
Valärende
(13 MB, ca 14 min)

Punkt 20
Meddelanden
- Meddelande från Länsstyrelsen i Skåne län om ny ersättare i kommunfullmäktige
- Meddelande från Länsstyrelsen i Skåne län angående ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
- Meddelande från Camilla Strandberg, ersättare i kommunfullmäktige
- Redovisning av inkomna ”Tyck till”, januari 2016
- Årsredovisning 2015, AB Bromöllahem
- Information angående medborgarförslag

Punkt 20
(1 MB,
ca 1 min)

Kontakt

Kerstin Persson
Webbansvarig
0456-82 21 58
(SMS 0709-17 11 58)
kerstin.persson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 14 november 2016