Kommentera Skriv ut

Ljudklipp 16-02-29

Här kan du i efterhand lyssna på ärenden från kommunfullmäktiges möten. Ljudklippen publiceras normalt några dagar efter mötet.

Vill du lyssna online, klicka på de blå länkarna. Du behöver en mediaspelare på din dator. Alla filer är i formatet mp3. Det går att ladda ner filerna till din dator om du inte vill lyssna online. Högerklicka och välj Spara mål som ...

Ärende Ljudklipp
Upprop (punkt 1-2)
Upprop, val av justerare, tid för justering

Verksamhetsutvecklare Malin Wimhed presenterar resultatet av SCB:s medborgarundersökning, hösten 2015.
Punkt 1-2
(15 MB, 16 min)
Punkt 3
Allmänhetens frågestund om ärenden som behandlas på dagens sammanträde
Punkt 3
(600 kB, ca 30 sek)
Punkt 4
Redovisning av inkommen skrivelse från AB Bromöllahem angående ägardirektiv samt rapportering från kommunstyrelsen
Punkt 4
(28 MB, ca 31 min)
Punkt 5
Förslag till ombudgetering av investeringsmedel från år 2015 till 2016
Punkt 5
(12 MB, ca 13 min)
Punkt 6
Förslag till svar på motion om utökad ekonomisk ram för Bromölla Fritidscenter AB
Punkt 6
(28 MB, ca 30 min)
Punkt 7
Förslag till svar på motion ”Bygg anpassat boende för äldre i Gualöv och Näsum!”
Punkt 7
(8 MB, ca 8 min)
Punkt 8
Förslag till beslut om antagande av förslag till detaljplan för Dahlian 4 och 13 utmed Vinkelgatan i Bromölla
Punkt 8
(1 MB, ca 1 min)
Punkt 9
Interpellation angående vägföreningar, Stig Gerdin (AltBr)
Punkt 9
(8 MB, ca 8 min)
Punkt 10
Interpellation angående Bromölla kommuns fordran till Migrationsverket, Gudrun Bengtsson (SD)
Punkt 10
(17 MB, ca 18 min)
Punkt 11
Interpellation angående tecknande av hyresavtal, Stig Gerdin (AltBr)
Punkt 11
(13 MB, ca 14 min)
Punkt 12
Motion om kompensation vid sjukdom inom barnomsorg, skola, vård och omsorg i Bromölla kommun, Gudrun Bengtsson (SD) och Eric Berntsson (SD)
Punkt 12
(300 kB, ca 30 sek)
Motioner
Mobilförbud i grundskolan, Gudrun Bengtsson (SD), Andreas Jörgenssen (SD)
Fria resor för pensionärer, Leif Pettersson (V), Samuel Johansson (V)
Motioner
(800 kB, ca 30 sek)
Punkt 13
Avsägelse av uppdrag, Ola Peters (SD)
Punkt 13
(1 MB, ca 1 min)
Punkt 14
Avsägelse av uppdrag, Bo Gruwer (SD)
Punkt 14
(400 kB, ca 30 sek)
Punkt 15
Avsägelse av uppdrag, Sofia Andersson (AltBr)
Punkt 15
(300 kB, ca 30 sek)
Punkt 16
Avsägelse av uppdrag, Morgan Jonsson (SD)
Punkt 16
(300 kB, ca 30 sek)
Avsägelse
Ulf Hansson
Avsägelse
(400 kB, ca 30 sek)
Punkt 17
Valärenden
Punkt 17
(4 MB, ca 4 min)

Meddelande/Avslut
- Meddelande från Sofia Andersson, ledamot i kommunfullmäktige
- Redovisning av inkomna ”Tyck till”, december 2015

Punkt 18
(1 MB, ca 1 min)

Kontakt

Kerstin Persson
Webbansvarig
0456-82 21 58
(SMS 0709-17 11 58)
kerstin.persson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 14 november 2016