Kommentera Skriv ut

Ljudklipp 16-02-01

Här kan du i efterhand lyssna på ärenden från kommunfullmäktiges möten. Ljudklippen publiceras normalt några dagar efter mötet.

Vill du lyssna online, klicka på de blå länkarna. Du behöver en mediaspelare på din dator. Alla filer är i formatet mp3. Det går att ladda ner filerna till din dator om du inte vill lyssna online. Högerklicka och välj Spara mål som ...

Debatt på temat grundskolan i Bromölla kommun
Lyssna på debatten (ca 52 MB, 60 min)

Ärende Ljudklipp
Upprop (punkt 1-2)
Upprop, val av justerare, tid för justering
Punkt 1-2
(3 MB, ca 5 min)
Punkt 3
Allmänhetens frågestund om
ärenden som behandlas på dagens sammanträde
Punkt 3
(7 MB, ca 7 min)
Punkt 4
Revisionsrapport ”Granskning av delegation av beslutanderätt”
Punkt 4
(2 MB, ca 2 min)
Punkt 5
Avrapportering från Välfärdsberedningen om arbetet med att ta fram ny biblioteksplan
Punkt 5
(17 MB, ca 15 min)
Punkt 6
Avrapportering från Beredningen för tillväxt och samhällsbyggande om planering av att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen
Punkt 6
(6 MB, ca 6 min)
Punkt 7
Förslag till revidering av Bromölla kommuns långsiktiga övergripande mål från kommunfullmäktiges målberedning
Punkt 7
(1 MB, ca 1 min)
Punkt 8
Förslag till nya ägardirektiv för de kommunala
bolagen samt justerad Företagspolicy för Bromölla kommun
Punkt 8
(20 MB, ca 20 min)
Punkt 9
Förslag till svar på motion om höjning av ersättning för körkortskostnader i Räddningstjänsten
Punkt 9
(5 MB, ca 5 min)
Punkt 10
Förslag till svar på motion om att låta kommunen
inspireras av Cradle to Cradle
Punkt 10
(6 MB, ca 5 min)
Punkt 11
Förslag till ändrade arbetsformer för gruppledarträffar
Punkt 11
(2 MB, ca 2 min)
Punkt 12
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om vilken plan kommunen har för flyktingmottagande och integration, Leif Zadig (M)
Punkt 12 
(66 MB, ca 70 min)
Punkt 13
Motion angående område för odlingslotter, Rolf Mårtensson (M), Patrik Ottosson (M) och Glenn Nilsson (M)
Punkt 13
(1 MB, ca 1 min)
Punkt 14
Motion ”Vår politiska organisation bör förändras!”,
Gert Rosenlind ( -- )
Punkt 14
(1 MB, ca 1 min)
Punkt 15, 22, 23
Motion gällande fyrverkeri och smällare,
Leif Pettersson (V)
Motion Skapa ett konto!, Gudrun Bengtsson (SD),
Ola Lorentzson (SD)
Motion om placering av minderårig i äktenskap,
Gudrun Bengtsson (SD), Erik Berntsson (SD)
Punkt 15

Punkt 22, 23
(1 MB, ca 1 min)
Punkt 16
Avsägelse av uppdrag, Inger Rahm (S)
Punkt 16
(1 MB, ca 1 min)
Punkt 17, 20, 21
Avsägelse av uppdrag, Samuel Jarenil (S)
Avsägelse Andreas Ahlgren (AltBr)
Emma Lundin (AltBr)
Punkt 17
(1 MB, ca 1 min)
Punkt 18
Valärenden
Punkt 18
(2 MB, ca 2 min)
Meddelande/Avslut
- Månadsrapport och månadsstatistik för oktober 2015
- Redovisning över ej verkställda beslut enligt lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialtjänstlagen (SoL), kvartal 3
- Meddelande från Länsstyrelsen i Skåne län om ny ersättare i kommunfullmäktige
- Protestlista från Kommunal med namnunderskrifter från
medlemmar kring beslut om förändrat friskvårdsbidrag.
Punkt 19
(3 MB, ca 3 min)

Kontakt

Kerstin Persson
Webbansvarig
0456-82 21 58
(SMS 0709-17 11 58)
kerstin.persson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 14 november 2016