Kommentera Skriv ut

Välfärdsberedning

Välfärdsberedningen får uppdrag från kommunfullmäktige. I arbetet med uppdragen är medborgarnas synpunkter och delaktighet en viktig del. Varje utredning innehåller därför någon form av medborgardialog. Det kan vara ett möte, ett dialogkafé, intervjuer, enkäter eller någon annan dialogmetod som passar just då.

Om du som medborgare är intresserad av att vara med och påverka inom ett pågående uppdrag kan du få vara delaktig i beredningens arbete.

Pågående uppdrag för välfärdsberedningen:

  • Folkhälsostrategi
  • Ungdomsinflytande
  • Strategi för att minska generationsklyftor
Bild på Eva Bergman

Eva Bergman (S)
ordförande

Bild på Daniel Haker

Daniel Haker (AltBr)
vice ordförande


Ledamöter 2015-2018
Eva Bergman (S), ordförande
Daniel Haker (AltBr), vice ordförande
Linda Pilthammar (SD)
Domokos Denes (M)
Hans Forsberg (S)
Rose-Marie Törnkvist Olsson (V)
Susanne Bäckman (L)
Thomas Kronkvist (S)
Liselotte Johansson (MP)
Lena Mattisson (SD)
Engla Westlund (S)

Sidan senast uppdaterad: den 30 mars 2017