Kommentera Skriv ut

Välfärdsberedning

Välfärdsberedningen får uppdrag från kommunfullmäktige. I arbetet med uppdragen är medborgarnas synpunkter och delaktighet en viktig del. Varje utredning innehåller därför någon form av medborgardialog. Det kan vara ett möte, ett dialogkafé, intervjuer, enkäter eller någon annan dialogmetod som passar just då.

Om du som medborgare är intresserad av att vara med och påverka inom ett pågående uppdrag kan du få vara delaktig i beredningens arbete.

Pågående uppdrag för välfärdsberedningen:

  • Folkhälsostrategi
  • Ungdomsinflytande
  • Strategi för att minska generationsklyftor
Bild på Eva Bergman

Eva Bergman (S)
ordförande

Bild saknas

Rut Sverrisdotter (Alt)
vice ordförande


Ledamöter 2015-2018
Eva Bergman (S), ordförande
Rut Sverrisdottir (Alt), vice ordförande
Linda Väbro (SD)
Domokos Denes (M)
Hans Forsberg (S)
Rose-Marie Törnkvist Olsson (V)
Charlotte Söderlund (L)
Peter Svensson (S)
Liselotte Johansson (MP)
Lena Mattisson (SD)
Engla Westlund (S)

Kontakt

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@bromolla.se

Inger Hofflander
Kommunsekreterare
0456-82 21 72
(SMS 0709-17 11 72)
inger.hofflander@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 21 maj 2018