Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Tillfällig beredning - kulturpolitiska programmet

Kommunfullmäktige har beslutat att en tillfällig beredning ska arbeta fram ett förslag till ett nytt kulturpolitiskt program.

Ett uppdragsdirektiv visar vad som ingår i uppdraget. Bland annat ska utvecklingsområden definieras. En viktig del i beredningens arbete är att samla in kunskap från medborgare, föreningar och kulturutövare, kunskap som ska ligga till grund för utformningen av det nya kulturpolitiska programmet. Förslaget till ett nytt kulturpolitiskt program beräknas vara klart våren 2020.

Uppdragsdirektiv - Nytt kulturpolitiskt program

Kulturpolitiskt program 2016-2020


Ledamöter 2019-2022
Tommy Höppner (S), ordförande
Andreas Ottosson (SD), vice ordförande
Bo Lundgren (S)
Dany Rezadosst Mårtensson (S)
Thomas Bohlin (Alt)
Bengt Bjerstedt (SD)
Eva Kempe (SD)
Domokos Denes (M)
Ellenor Liljestoft (KD)
Marianne Könick (V)
Elisabet Radeklev (L)

Sidan senast uppdaterad: den 10 december 2020