Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Bolag och stiftelse

Följande bolag/stiftelse i Bromölla ägs helt av Bromölla kommun.

AB BromöllaHem

BromöllaHem är ett kommunalt bostadsbolag för boende i kommunen och de förvaltar fastigheter och lokaler i Bromölla kommun.

Bromölla Energi och Vatten AB

Bromölla Energi och Vatten AB är ett kommunalt elbolag som levererar nätöverföringen av el till både lägenheter och industrier. Bolaget är även ett kommunalt vattenbolag som levererar vatten till abonnenter från såväl lägenhet som industri.
Bolaget har också ett dotterbolag som heter Bromölla Fjärrvärme AB.

Bromölla Fritidscenter AB

Bromölla Fritidscenter är ett kommunalt bolag som ansvarar för byggande och uthyrning av Sparbankshallen och alla övriga anläggningar i idrottsparken på Ivöstrandområdet i Bromölla.

Bromölla Industristiftelse

Stiftelsen har till ändamål att stödja och utveckla näringslivet inom Bromölla kommun.


Gemensamt VA-driftbolag för Bromölla, Olofström, Osby och Östra Göinge

Syftet med ett gemensamt driftbolag är att skapa en effektiv, kompetent och uthållig organisation för drift av de fyra delägarnas/VA-huvudmännens respektive VA-anläggningar – till gagn för våra VA-abonnenter. Delägare/huvudmän är Bromölla Energi och Vatten AB (25%), Olofströms Kraft AB (25%), Östra Göinge kommun (25%), och Osby kommun (25%).

Bolaget har sitt huvudkontor i Bromölla, de lokala driftorganisationerna finns i respektive kommun. 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT AB)

Sidan senast uppdaterad: den 22 februari 2022