Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Sveriges godaste dricksvatten

Bromölla har Sveriges godaste kranvatten.

Dricksvatten är ett av våra viktigaste livsmedel. Det är därför viktigt att det håller hög kvalitet. Dricksvattnet i Bromölla kommun kommer från naturligt grundvatten som pumpas upp från bergborrade brunnar som är mellan 50-100 meter djupa. Härifrån leds det uppumpade grundvattnet vidare till vattenverken, där det behandlas för att sedan pumpas ut på ledningsnätet som färdigt dricksvatten. I Bromölla finns det idag fem vattenverk som tillsammans producerar ca 922 240 m³ dricksvatten varje år.

Sidan senast uppdaterad: den 30 januari 2019