Kommentera Skriv ut
Befintlig lekplats i Gualöv

Lekplats Gualöv

Merparten av lekredskapen är ålderstigna och flera av dem fick anmärkningar vid de årliga besiktningarna. Till slut fanns inte många lekredskap kvar. Det fattades då beslut om att bygga en helt ny lekplats, en lekplats som är mer än en traditionell lekplats - en social samlingsplats som förenar generationer. Nya lekredskap ska monteras, bänkar och bord komma på plats liksom grillrör för korvgrillning jämte isbanan och mycket annat. Isbanan kommer att få ny ytbeläggning och parken utrustas med ny belysning.

Arbetet med utformningen av lekplatsen har skett i dialog med de boende i Gualöv. Bland annat har två öppna möte genomförts där alla har haft möjlighet att framföra önskemål om lekplatsens innehåll och även kunnat lämna andra synpunkter. Lekplatsen kommer att invigas med tårtkalas under våren 2017!

Ombyggnation pågår för fullt!

Arbete pågår
Arbete pågår
Arbete pågår
Arbete pågår

 

Isbana

Jämn och fin asfaltsbeläggning gör det lätt att spola till is!

Isbana

Under vecka 48 fick isbanan ny asfaltsbeläggning och ytan blev större än tidigare!

Ombyggnad

Första steget är att en provisorisk byggväg har byggts i parken. Denna byggväg kommer att tas bort när ombyggnadsarbetet är klart. Vi börjar längst in i parken med att lägga ny toppbeläggning på isbanan. Sen jobbar vi oss bakåt, ut ur parken. Nu håller vi tummarna för att vädret håller i sig så arbetet inte behöver pausas!

Isbana

Jämn och fin asfaltsbeläggning gör det lätt att spola till is!

Isbana

Under vecka 48 fick isbanan ny asfaltsbeläggning och ytan blev större än tidigare!

Byggväg

Tillfällig byggväg

Isbanan

Isbanan får ny toppbeläggning och kommer så snart vädret tillåter att målas vit. Sargen runt planen blir ny och ny ändamålsenlig belysning kommer att sättas upp. Invid isbanan kommer nya bänkar att monteras. På ena kortsidan av planen möjliggörs framtida placering av skatebordstillbehör, här kommer också grillrör för korvgrillning att placeras. För att tillgodose en trygg lekmiljö förses samtliga infarter till parken med grindar vilket hindrar att bilar kan köra in (grindarna går att öppna för till exempel servicefordon eller utryckningsfordon).

Pulkabacke

Två pulkabackar blir till en större och ny rutschkana för de lite mindre barnen kommer att monteras.

 

Kontakt

Emmy Wallmark
Planarkitekt
0456-82 23 06
(SMS 0709-17 13 06)
emmy.wallmark@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 19 maj 2017