Kommentera Skriv ut
Foto: MostPhotos

Pågående och planerade arbeten

Här informerar vi om pågående och planerade arbeten inom fastighet och bygg, gata och park samt trafik.

Trafik och gator


Beläggningsarbete

Kommunen och beläggningsentreprenören kommer att asfaltera del av Godtemplarvägen samt del av Folkets
Husgatan i höjd med Dalaskolan.


Vägarbete Folkets Husgatan

Projektet med ombyggnation av Folkets Husgatan med tillhörande cykelväg (mellan Tians väg och Storgatan) senareläggs. Skånetrafikens bussar återgår till ordinarie körväg från den 18 juni, dvs den tillfälliga hållplatsen på Ivögatan tas bort och bussarna stannar åter vid busstationen

Mer information om arbetet publiceras efterhand.


Ny gatubelysning i Näsum

I början av februari påbörjades utbyte av gatubelysningsarmatur i Näsum. Vi byter den gamla belysningen mot ny energieffektiv LED-armatur.


Parker och grönområden


 Sommarblommor är beställda och planteringen startar i slutet av maj.


 Fastighet


Näsums förskola (nybyggnation/tillbyggnad/renovering)

Var? Humlelyckans förskola i Näsum.

Vad? Tillbyggnad avdelning samt renovering av befintlig byggnad.

När? Etapp 1 beräknas vara färdigställd vid årskiftet. Etapp 2 under våren.

Varför? För att möta förskolans behov av ändamålsenliga lokaler.


Simhallen statusbesiktning/tillståndsbedömning  

Var? Simhallen

Vad? Tillståndsbedömning av betongkonstruktionen (bassänger) inför planerad renovering 2019.

Varför? För att kartlägga behovet av nödvändiga åtgärder inför projekteringen av planerad renovering.


Campingen   

Var? Campingen i Bromölla.

Vad? Byggåtgärder i servicebyggnaden.

Varför? Åtgärder efter klassificeringsbesök av SCR (Svensk Camping).


Edenryd skola (nybyggnation/tillbyggnad/renovering)

Var? Edenryd skola.

Vad? Projektering inför om-och tillbyggnad.

Varför? För att möta skolans, fritidshemmets och musikskolans behov av ändamålsenliga lokaler.


Kvarngården (nybyggnation/tillbyggnad/renovering)  

Var? Kvarngården i Bromölla (korttidsvistelse)

Vad? Projektering inför om-och tillbyggnad.

Varför? För att möta verksamhetens behov av ändamålsenliga lokaler.


Kontakt

Christer Björk
Kommuntekniker
0456-82 22 79
(SMS 0709-17 12 79)
christer.bjork@bromolla.se

Johan Lund
Trafikingenjör
0456-82 22 88
(SMS 0709-17 11 32)
johan.lund@bromolla.se

Jesper Havelid
Teknisk chef
0456-82 20 19
(SMS 0709-17 13 19)
jesper.havelid@bromolla.se

Roger Jensen
Fastighetschef
0456-82 23 46
(SMS 0709-17 13 46 )
roger.jensen@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 14 maj 2018