Kommentera Skriv ut
Foto: MostPhotos

Pågående och planerade arbeten

Här informerar vi om pågående och planerade arbeten inom fastighet och bygg, gata och park samt trafik.

Trafik och gator


Förskolan Vita sand på Ivöstrandsområdet

Byggandet av ny förskola på Ivöstrand pågår för fullt och vi räknar med invigning under hösten 2019. Vid förskolan kommer det att byggas parkeringsplatser, gång- och cykelvägar och rekreationsplatser med utsikt över Ivösjön samt uppfräschning av befintlig motionsslinga. I samband med detta arbete gör förvaltningen en del förbättringsinsatser på Strandängens idrottsplats bland annat åtgärder för ökad framkomlighet vid infarten.

Vägen till Vita sand
Under våren 2019 kommer det att vara byggtrafik i området. Under vissa perioder kommer trafiken att ledas om på provisoriska vägar där vi uppmanar bilister, cyklister och gående att visa hänsyn, dämpa farten och följa tillfällig skyltning. Boende på Ivöstrandsområdet och besökare till boende på området ombeds parkera på norra sidan av Skräbeån där det finns gott om parkeringsplatser.

Trafik med fordon till Vita sand kommer gå från Storgatan, svänga in på Pyntvägen och sedan vidare till Musikvägen. Vita sand ligger på Musikvägen 11. Gång- och cykelväg kommer gå parallellt med motionsslingan och med en anslutning från Hallonstigen.

Utemiljön vid Strandstugan
Under våren ska utemiljön kring Strandstugan göras klar.

Lyser inte lamporna - felanmäl
Den nya belysningsupphandlingen har börjat gälla och vi uppmannar allmänheten att anmäla alla släckta lampor samt övriga fel på belysningsanläggningarna direkt i vårt felanmälningssystem Infracontrol


Parker och grönområden


Inget aktuellt just nu.


 Fastighet


Simhallen statusbesiktning/tillståndsbedömning  

Var? Simhallen

Vad? Tillståndsbedömning av betongkonstruktionen (bassänger) inför planerad renovering 2019.

Varför? För att kartlägga behovet av nödvändiga åtgärder inför projekteringen av planerad renovering.


Campingen   

Var? Campingen i Bromölla.

Vad? Byggåtgärder i servicebyggnaden.

Varför? Åtgärder efter klassificeringsbesök av SCR (Svensk Camping).


Edenryd skola (nybyggnation/tillbyggnad/renovering)

Var? Edenryd skola.

Vad? Projektering inför om-och tillbyggnad.

Varför? För att möta skolans, fritidshemmets och musikskolans behov av ändamålsenliga lokaler.


Kvarngården (nybyggnation/tillbyggnad/renovering)  

Var? Kvarngården i Bromölla (korttidsvistelse)

Vad? Projektering inför om-och tillbyggnad.

Varför? För att möta verksamhetens behov av ändamålsenliga lokaler.


Kontakt

Christer Björk
Kommuntekniker
0456-82 22 79
(SMS 0709-17 12 79)
christer.bjork@bromolla.se

Johan Lund
Projektingenjör
0456-82 20 04
johan.lund@bromolla.se

Farhad Asekzai
Trafikingenjör
0456-82 22 88
(SMS 0709-17 11 32)
farhad.asekzai@bromolla.se

Roger Jensen
Fastighetschef
0456-82 23 46
(SMS 0709-17 13 46 )
roger.jensen@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 2 april 2019