Kommentera Skriv ut
Foto: MostPhotos

Pågående och planerade arbeten

Här informerar vi om pågående och planerade arbeten inom fastighet och bygg, gata och park samt trafik. Sidan är nystartad och kommer att fyllas på med mer information efterhand.

Trafik och gator


Beläggningsarbeten

Vad? Beläggningsarbeten innebär att gator får en ny beläggning till exempel asfaltsgrus, asfalt, betongplattor eller gatsten. Kommunen tar fram olika lösningar för respektive gata som innebär olika stor omfattning av åtgärder. Nyasfalterade ytor kommer även att få ny målad vägmarkering.

När? Eftersom alla beläggningsarbeten är väderberoende kan vi inte ange några exakta datum när arbetena påbörjas, men det kommer att genomföras under hösten 2017.

Var?

  • Del av Ågatan – Återställning efter ledningsarbete
  • Del av Kastanjevägen – Återställning efter ledningsarbete
  • Alviksvägen/Doktorsgatan – Återställning efter ledningsarbete.
  • Del av Bokvägen – Återställning efter ledningsarbete
  • Del av Kyrkvägen
  • Korsningen Kyrkvägen/Storgatan
  • Del av Brunnsvägen
  • Del av Nygatan
  • Del av Dalagatan

Hur? De gator som inte omfattas av ledningsarbeten kommer att få en ny toppbeläggning av asfalt medan de andra där ledningsarbete har genomförts, kommer bli uppbyggda från grunden med asfaltsgrus och slutligen asfalt så småningom.


Byte av brunnar

Vad? Kommunens entreprenör har påbörjat arbeten med att byta däxlar (ovandelen av brunnar) innan beläggningsarbeten påbörjas.


Vägarbete Folkets Husgatan

Arbetet med gång- och cykelväg (GC-väg) på Folkets Husgatan, mellan Storgatan och Tians väg, har drabbats av försening.

Skånetrafikens hållplatser är tills vidare flyttade till Ivögatan.
Mer information om arbetet publiceras efterhand.


Parker och grönområden


Nu har smågranar och julbelysning kommit på plats i Bromölla tätort och i Näsum. I övriga orter ska det vara pyntat och klart till Lucia.


 Fastighet


Näsums förskola (nybyggnation/tillbyggnad/renovering)

Var? Humlelyckans förskola i Näsum.

Vad? Tillbyggnad avdelning samt renovering av befintlig byggnad.

När? Etapp 1 beräknas vara färdigställd vid årskiftet. Etapp 2 under våren (april).

Varför? För att möta förskolans behov av ändamålsenliga lokaler.


Simhallen statusbesiktning/tillståndsbedömning  

Var? Simhallen

Vad? Tillståndsbedömning av betongkonstruktionen (bassänger) inför planerad renovering 2019.

Varför? För att kartlägga behovet av nödvändiga åtgärder inför projekteringen av planerad renovering.


Utbyte av låssystem   

Var? Dalaskolorna och Branthallens idrottshall.

Vad? Installation av elektroniskt lås- och passagesystem.

Varför? Höjer säkerheten och minskar behovet av traditionell nyckelhantering.


Campingen   

Var? Campingen i Bromölla.

Vad? Byggåtgärder i servicebyggnaden.

Varför? Åtgärder efter klassificeringsbesök av SCR (Svensk Camping).


Edenryd skola (nybyggnation/tillbyggnad/renovering)

Var? Edenryd skola.

Vad? Projektering inför om-och tillbyggnad.

Varför? För att möta skolans, fritidshemmets och musikskolans behov av ändamålsenliga lokaler.


Kvarngården (nybyggnation/tillbyggnad/renovering)  

Var? Kvarngården i Bromölla (korttidsvistelse)

Vad? Projektering inför om-och tillbyggnad.

Varför? För att möta verksamhetens behov av ändamålsenliga lokaler.


Kontakt

Christer Björk
Kommuntekniker
0456-82 22 79
(SMS 0709-17 12 79)
christer.bjork@bromolla.se

Johan Lund
Trafikingenjör
0456-82 22 88
(SMS 0709-17 11 32)
johan.lund@bromolla.se

Jesper Havelid
Teknisk chef
0456-82 20 19
(SMS 0709-17 13 19)
jesper.havelid@bromolla.se

Roger Jensen
Fastighetschef
0456-82 23 46
(SMS 0709-17 13 46 )
roger.jensen@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 1 december 2017