Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Vårmöte Ivösjökommittén

Den 31 mars håller Ivösjökommittén sitt vårmöte på Humletorkan. Efter de vanliga mötesförhandlingarna, ca kl. 19 blir det föredrag med filmvisning och mötet är då öppet för allmänheten.

[20-03-19 INSTÄLLT - Information om ny mötestid kommer framöver]

Program
Tid: 31 mars 2020, klockan 18.30–21.00
Plats: Humletorkan utanför Näsum

Dagordning mötesförhandlingar

  1. Mötets öppnande
  2. Ekonomi
  3. Förslag till verksamhetsplan för 2020
  4. Övriga frågor
  5. Mötets avslutande

Fika

Föredrag med bildvisning (öppet för allmänheten)

”Vad kan fåglarna avslöja?”
Ulrika Tollgren, fågelinventerare, Nordöstra Skånes fågelklubb


”Klimatets påverkan på Ivösjön”
Anna Grönlund, biolog, Kristianstads, Bromöllas och Olofströms kommuner


”Nissöga – en biologisk sensation – gös, kräftor med flera nulägesrapporter från Ivösjön”
Johan Wagnström, Ivösjöns Fiskevårdsförening

”Filminspiration - anlägg våtmarker, gynna biologisk mångfald, minska närsaltbelastningen på Ivösjön och havet”
Hans Berggren, limnolog, Bromölla

Välkomna!
Maria Benke, ordförande
Florence Eberhardt, sekreterare

Föranmälan krävs, antalet platser är begränsat av brandsäkerhetsskäl.
Anmälan om deltagande senast senast torsdag 26 mars. till 
Florence Eberhard florence.eberhardt@bromolla.se, 0456-82 21 22

Sidan senast uppdaterad: den 19 mars 2020