Kommentera Skriv ut

Starta och driva livsmedelsföretag

Livsmedelsverkets webbplats finns en guide för att starta ny livsmedelsverksamhet och annan bra information för livsmedelsföretagen. I broschyren Krav på livsmedelslokaler finns tips på vad du kan tänka på när du planerar din verksamhet.

Registrering

Livsmedelsföretag ska registreras hos myndighetsnämnden innan verksamheten startar. Det gäller också om du tar över befintlig livsmedelsverksamhet. Anmälan görs på särskild blankett och lämnas till myndighetskontoret senast 2 veckor innan verksamheten startar. Använd gärna blanketten Verksamhetsbeskrivning för att beskriva din verksamhet. Miljökontoret tar ut en avgift för handläggningen av din anmälan.

Vissa företag ska fortfarande godkännas, till exempel slakterier och mejerier. För vanliga restauranger, butiker och storkök räcker det med en registrering.

Det är olagligt att öppna eller ta över ett livsmedelsföretag och påbörja försäljning och/eller servering av livsmedel utan registrering hos myndigheten. Verksamheten kan förbjudas och anmälas till polisen.

Ändring av verksamheten

Större förändringar i en verksamhet ska anmälas till myndighetskontoret. Det kan till exempel röra sig om betydande förändringar i livsmedelshanteringen, sortimentet eller ändringar i lokalerna.

Om verksamheten upphör

Om din verksamhet upphör eller överlåts till annan ägare ska du meddela myndighetskontoret detta. Eftersom en registrering är personlig är det bra om du informerar en eventuell ny ägare om att hen behöver göra en egen anmälan om registrering av verksamheten.

Kontakt

Lisette Nilsson
Miljöinspektör
0456-82 23 55
myndighetskontoret@bromolla.se

Maria Osgyani
Miljöinspektör
0456-82 20 23
myndighetskontoret@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 27 maj 2019