Kommentera Skriv ut

Livsmedel

Som konsumenter ska vi kunna lita på att vi inte blir sjuka eller lurade av maten i affären, på restaurangen, äldreboendet eller skolan. I Bromölla kommun är det miljökontoret som kontrollerar att livsmedelsföretagare i kommunen följer lagens regler och levererar säker mat till konsumenterna.

Lagstiftningen täcker hela livsmedelskedjan - från odling och uppfödning av djur, till produktion, distribution och ända fram till konsumentens tallrik. Reglerna för livsmedelshantering är i stort sett gemensamma inom hela EU.

Kontakta oss

Det är till miljökontoret du ska vända dig om du:

  • vill starta café, butik eller annan livsmedelsverksamhet
  • misstänker att du blivit matförgiftad
  • har frågor om livsmedelskontrollen

Om du har köpt en vara som du är missnöjd med ska du i första hand kontakta butiken eller tillverkaren.

Matförgiftning

Kontakta miljökontoret så fort som möjligt om du misstänker att du blivit matförgiftad på en restaurang eller liknande. När du kontaktar miljökontoret kommer inspektören att ställa en del frågor till dig för att försöka ta reda på om du blivit matförgiftad och vad som i så fall kan ha orsakat matförgiftningen. 

Frågorna handlar bland annat om:

  • Vilken mat eller livsmedel är den misstänkta orsaken?
  • Var och när köpte du maten?
  • Vad har du ätit och druckit dagarna innan du insjuknade?
  • Vilka symtom fick du/ni?
  • Hur länge varade symtomen?
  • Hur många har blivit sjuka?
  • Har du/ni varit i kontakt med läkare?

Efter att ha fått svar på den här typen av frågor kan miljökontoret utreda ditt klagomål vidare.

Tänk på att en snabb anmälan kan förhindra att andra blir sjuka!

Livsmedelshygien hemma

Uppskattningsvis hälften av alla matförgiftningar beror på dålig hygien eller andra brister vid livsmedelshantering i hemmet.

Länk till livsmedelsverket där du kan läsa mer om hur man kan undvika matförgiftning hemma och på resa.

Kontakt

Lisette Nilsson
Miljöinspektör
0456-82 23 55
(SMS 0709-17 13 55)
lisette.nilsson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 11 april 2016