Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Optimalahem bygger i Valje-Edenryd

Optimalahem bygger i Valje-Edenryd

Markanvisningstävlingen för uppförande av bostäder på ett nytt område mellan Valje och Edenryd är avgjord. Kommunstyrelsen utsåg den 26 maj företaget Optimalahem bostadsutveckling i Sverige AB som vinnande anbud i markanvisningstävlingen. Företaget ska bygga 23 bostäder på det nya området.

Syftet med markanvisningstävlingen har varit att få fram förslag som på bästa sätt möjliggör ny bostadsbebyggelse i Edenryd. 

Kommunen har nu utsett en byggherre för området, företaget Optimalahem, med säte i Malmö. De ska bygga 16 enplansbostäder på 100 kvm och 7 enplansbostäder på 100 kvm och området planeras vara färdigställt hösten 2023.

Till Optimala hems hemsida

Området på kartan

Husens placering

Handlingar

  1. Illustration över föreslagen bebyggelse
  2. Lokaliseringskarta
  3. Fastighetskarta
  4. Plankarta
  5. Plan- och genomförandebeskrivning

Kontakt

Fehmi Berisha
Planarkitekt
0456-82 23 06
(SMS 0709-17 13 06)
fehmi.berisha@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 7 juni 2021