Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Om- och tillbyggnad av Edenryds skola

Om- och tillbyggnad av Edenryds skola

Ett stort förändringsarbete pågår under 2020 och 2021. Skolan renoveras, byggs om och byggs till med bland annat ny entré och ett storkök. Arbetet görs i två etapper och under tiden har eleverna sina lektioner i tillfälliga paviljonger.

Det här gör vi

  • De två befintliga huskropparna fräschas upp. Utvändigt får de renoverade tak och fasader med nya fönster och nya fasadpartier av aluminum. Invändigt byggs de om och får samtidigt ett nytt storkök

  • En tillbyggnad i två våningar förenar huskropparna med varandra. Den innehåller hiss mellan våningsplanen och en ny huvudentré med skärmtak

  • En annan tillbyggnad ger plats för bland annat teknik- och kontorsytor

  • På området nybyggs samtidigt ett miljöhus och ett uteförråd

  • Under byggtiden har barnen sina klassrum i tillfälliga paviljonger

  • Ombyggnaden kostar 25 miljoner kronor

Tidplan

Etapp 1:
Ombyggnad och renovering av Hus B (högdelen) är klar vid årsskiftet 2020/2021.

Etapp 2:
Om- och tillbyggnad och renovering av Hus A (lågdelen) är klar till sommarlovet 2021.

 

Så här ska det se ut

Här är ett par 3D-bilder som visar den färdiga skolan.

Utvändig vy. Arkitektgården, Kristianstad.

Utvändig vy. Arkitektgården, Kristianstad.

 

Sidan senast uppdaterad: den 2 september 2020