Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Ny storlekplats

Ny storlekplats

Invid Skräbeån tar den nya lekplatsen nu form. Efterhand flyttar lekredskapen in. Både skolelever och pensionärer har varit delaktiga i planeringen, för att ytorna ska tilltala så många som möjligt. En invigning planeras under hösten 2021.

Den nya storlekplatsen är en arbetsplats där nya delar ständigt tillkommer. Här har många varit med och tänkt och resultatet blir därför en plats som kan användas av många. Lekplatsen planeras för barn upp till 13-årsåldern och skolbarn har också fått vara med och tycka till om utformningen, liksom kommunens pensionärsråd.

Här finns bland annat en linbana och klätterställning och eftersom lekplatsen är tillgänglighetsanpassad finns det även en gunga för dem som sitter i rullstol. Så småningom ska det också byggas en paviljong på området, där det går att sitta och fika eller äta. Invigningen planeras till hösten 2021.

Den nya linbanan blir en given attraktion.

Alla redskap förankras stadigt.

De minsta barnen hittar också spännande världar.

Projektets olika delar

Etapp 1 

Lekutrustning, belysning, marksten, bänkar, träd och buskar flyttades från den gamla lekplatsen till en tillfällig förvaring. Den nya lekplatsen stängslades in, gång- och cykelvägen förbi lekplatsen flyttades och grusgångar och häckar nyanlades. Växterna från den gamla lekplatsen har återanvänts, bland annat häckarna och området förbereddes för belysning. 

Här ska storlekplatsen liggaBild från slutet av Sissastigen, innan arbetet påbörjades.

Den gamla storlekplatsen töms nu på sina redskap.Den gamla storlekplatsen tömdes på växter och redskap. En del har återanvänts på storlekplatsen.

Etapp 2 

Lekutrustning tillförs utrustning i flera omgångar, med en ”nyinvigning” av varje del. Ny belysning testas.

Etapp 3 (saknar finansiering)

Under den tredje etappen färdigställs lekplatsens alla miljöer. 

Kontakt

Tekniska enheten
0456-82 20 00
tekniska@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 8 september 2021