Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Ny storlekplats

Ny storlekplats

I februari 2021 tömdes den gamla lekplatsen på redskap för att göra Skansentomten redo för nybyggnation. Under mars månad flyttas träd och växter från den gamla lekplatsen till den nya ytan invid Skräbeån.

Byggandet av en den nya lekplatsen intill Skräbeån är fortfarande inte fullt ut finansierat. Därför görs projektet i flera etapper under de kommande åren. En ny projektplan ska tas fram i dialog med skola och medborgare. Under arbetet kommer bland annat skolelever i Bromölla kommun att lämna tips på redskap. Ytan blir av kostnadsskäl något mindre än vad som ursprungligen planerades.

Här ska storlekplatsen liggaFrån slutet av Sissastigen syns björkarna i mitten av lekplatsområdet.

Etapp 1 

Lekutrustning, belysning, marksten, bänkar, träd och buskar flyttas från den gamla lekplatsen till en tillfällig förvaring. Den nya lekplatsen stängslas in, gång- och cykelvägen förbi lekplatsen flyttas och grusgångar och häckar nyanläggs. Växterna från den gamla lekplatsen sätts ut och området förbereds för belysning. Denna etapp beräknas vara klar under mars 2021.

Den gamla storlekplatsen töms nu på sina redskap.Den gamla storlekplatsen har tömts på sina redskap. Några av dem kommer att återanvändas på storlekplatsen.

Etapp 2 (saknar finansiering)

När barnen fått möjlighet att önska lekutrustning tillförs utrustning i flera omgångar, med en ”nyinvigning” av varje del. Ny belysning testas.

Etapp 3 (saknar finansiering)

Under den tredje etappen färdigställs lekplatsens alla miljöer. 

Kontakt

Tekniska enheten
0456-82 20 00
tekniska@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 8 mars 2021