Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Ny storlekplats

Ny storlekplats

Första etappen av arbetet med att skapa en ny storlekplats i Bromölla har börjat. Runt årsskiftet 2020/2021 töms den gamla lekplatsen på redskap för att göra Skansentomten redo för nybyggnation. Den nya lekplatsen placeras nära ån.

Byggandet av en den nya lekplatsen intill Skräbeån är fortfarande inte fullt ut finansierat. Därför görs projektet i flera etapper under de kommande åren. En ny projektplan ska tas fram i dialog med skola och medborgare. Under arbetet kommer bland annat skolelever i Bromölla kommun att lämna tips på redskap. Ytan blir av kostnadsskäl något mindre än vad som ursprungligen planerades.

Här ska storlekplatsen liggaFrån slutet av Sissastigen syns björkarna i mitten av lekplatsområdet.

Etapp 1

Lekutrustning, belysning, marksten, bänkar, träd och buskar flyttas från den gamla lekplatsen till en tillfällig förvaring. Arbetet görs i samverkan med C4-hus, som köpt tomten med den gamla lekplatsen. Den nya lekplatsen stängslas in, gång- och cykelvägen förbi lekplatsen flyttas och grusgångar och häckar nyanläggs. Växterna från den gamla lekplatsen sätts ut och området förbereds för belysning.

Den gamla storlekplatsen töms nu på sina redskap.Den gamla storlekplatsen töms nu på sina redskap.

Etapp 2 (saknar finansiering)

När barnen fått möjlighet att önska lekutrustning tillförs utrustning i flera omgångar, med en ”nyinvigning” av varje del. Ny belysning testas.

Etapp 3 (saknar finansiering)

Under den tredje etappen färdigställs lekplatsens alla miljöer. 

Kontakt

Tekniska enheten
0456-82 20 00
tekniska@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 18 december 2020