Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Markanvisningstävling Valje-Edenryd

Markanvisningstävling Valje-Edenryd

Bromölla kommun bjuder in byggherrar till en markanvisningstävling för uppförande av bostäder i Valje och Edenryd i Bromölla kommun. Syftet är att få fram förslag som på bästa sätt möjliggör ny bostadsbebyggelse i småorten Edenryd. Anbud med utbyggnadsförslag ska vara hos kommunen senast den 28 februari 2021, klockan 00.00.

Markanvisningstävlingen är öppen för byggherrar med erfarenhet av och förmåga att genomföra liknande projekt. Markanvisningstävlingen ger olika byggherrar möjlighet att komma in med utbyggnadsförslag och anbud för tävlingsområdet. I konkurrens utses sedan en byggherre. Syftet är att få fram förslag som på bästa sätt möjliggör ny bostadsbebyggelse i småorten Edenryd.  

Kommunstyrelsen kommer att utvärdera inlämnade förslag utifrån givna bedömningsgrunder. Kommunen avser att teckna markanvisningsavtal med den anbudsgivare som, efter en eventuell uppföljande förhandling, utvärderas med det bästa resultatet.

Anbud med utbyggnadsförslag ska skickas med e-post till kommunstyrelsen@bromolla.se senast den 28 februari 2021, klockan 00.00.

Handlingar

  1. Programmet (med information om tävlingen)
  2. Lokaliseringskarta
  3. Fastighetskarta
  4. Plankarta
  5. Plan- och genomförandebeskrivning

Kontakt

Fehmi Berisha
Planarkitekt
0456-82 23 06
(SMS 0709-17 13 06)
fehmi.berisha@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 21 december 2020