Kommentera Skriv ut
Solceller

Energirådgivning och energitips

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen riktar sig till privatpersoner, företag, föreningar och organisationer. Rådgivningen är gratis och oberoende från ekonomiska intressen.

Rådgivning till privatpersoner

Rådgivningen till privatpersoner sker via e-post eller telefon, du kan även träffa rådgivaren på Kulturpunkten i Bromölla. Rådgivningen rör all energianvändning i hemmet, från uppvärmning till belysning, ventilation, och transporter med mera.

Se evenemangskalendern för dropin-datum

Rådgivning till företag och föreningar

Rådgivning till företag, organisationer och föreningar kan göras som platsbesök med genomgång av verksamheten. Rådgivningen anpassas naturligtvis efter vilken typ av verksamhet det rör sig om till exempel processindustri, lantbruk, handel eller idrottsföreningar med egna lokaler.


Föredrag med energitema

Är ditt företag eller din förening intresserad av att få en föreläsning med energitema går det bra att kontakta energirådgivaren för diskussion om lämpligt upplägg. Står ni för lokal och inbjudan ställer rådgivaren upp helt kostnadsfritt, i mån av tid.

Övergripande rådgivning

Rådgivningen som ges är övergripande och omfattar inte besiktningar, mätningar, injustering av system eller liknande. Rådgivaren får inte konkurrera med privata företag på detta område. Rådgivningen är oberoende vilket innebär att man inte rekommenderar olika fabrikat eller modeller av till exempel värmepumpar vid rådgivning. Däremot kan man hänvisa till olika oberoende tester som gjorts, exempelvis Energimyndighetens tester av olika produkter. Rådgivningen regleras genom Förordning (2016:385) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning

Låna elmätare

Visste du att du kan låna energirådgivningens elmätare på biblioteken i Bromölla och Näsum? Lånet gör du med ditt vanliga bibliotekskort. Med elmätaren kan du ta reda på hur mycket el apparaterna i ditt hushåll förbrukar. Den kan kopplas till alla apparater med vanlig stickkontakt, som exempelvis TV, dator, avfuktare eller kyl/frys.


Om du regelbundet läser av elförbrukningen till fastigheten/lägenheten och skaffar dig kunskap om hur mycket el enskilda apparater förbrukar, kan du spara upp till 10% av din hushållsel bara genom att anpassa dina och familjens vanor.

I en svensk snittvilla motsvarar det 620 kWh om året (ca 750 kr). Elmätaren ger också värdefull information om du till exempel funderar på att byta kyl eller frys, men först vill kontrollera hur mycket el de vitvaror du redan har förbrukar.


Stöd till företag för energikartläggning

Energimyndigheten erbjuder ekonomiskt stöd till små och medelstora företag för att genomföra en energikartläggning. Stödet riktar in sig på företag som har en energianvändning över 300 MWh där Energimyndigheten kan betala ut 50% (max 50.000kr) av konsultkostnaden av en energikartläggning.

Energikartläggningen kan hjälpa företag att hitta lönsamma åtgärder där företaget både sparar pengar och minskar sin miljöpåverkan. Det finns också möjlighet att söka andra stöd för vidare energieffektiviseringssatsningar.

Energimyndighetens webbplats finns vidare information om stöd som riktar in sig på små och medelstora företag.


Energispartips och energismarta tips

Energimyndigheten, Energikontor Sydost, kommuner, bostadsföretag och organisationer har tillsammans sammanställt den här informationsbroschyren, som innehåller de bästa och smartaste energispartipsen. För att så många som möjligt ska kunna ta del av informationen är broschyren översatt till fjorton olika språk. Ladda ner den här på sidan eller hämta den på Kulturpunkten i Bromölla eller medborgarkontoret i Sölvesborg.

Energispartips svenska
Energispartips finska
Energispartips engelska
Energispartips tyska
Energispartips franska
Energispartips arabiska
Energispartips bosniska
Energispartips kroatiska
Energispartips nordkurdiska
Energispartips persiska
Energispartips serbiska
Energispartips somaliska
Energispartips spanska
Energispartips sydkurdiska
Energispartips turkiska

Vill du ha handfasta energispartips kan du läsa mer på Energirådgivarna i Skånes gemensamma hemsida. Där hittar du energispartips rörande uppvärmning, ventilation, belysning och mycket annat som rör din hemmiljö.

Kolla även in Energirådgivarna i Skånes Facebooksida. Gilla sidan så får du energismarta tips rakt ner i din smartphone eller dator.

Kontakt

Martin Holmén
Energi- och klimatrådgivare
044-13 51 98
energiradgivning@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 27 maj 2019