Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Mur och plank

Tänker du bygga en mur eller ett plank på din tomt? Då krävs bygglov.

Det krävs bygglov för att uppföra, flytta eller väsentligt ändra en mur eller ett plank. Från denna bygglovsplikt finns dock vissa undantag.

Det krävs bygglov för att uppföra, flytta eller väsentligt ändra murar och plank. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanerat område. Det finns vissa undantag från lovplikten.

Plan- och bygglagen (PBL) kunskapsbank - Mur och plank

Tänk på att staket ska vara trafiksäkra och som högst hålla måttet 0,8 meter över vägbanan vid korsningar och utfarter. Detta gäller även för växtlighet, till exempel häckar.

För en- och tvåbostadshus finns undantagsregler som innebär att murar eller plank vid uteplatser i direkt anslutning till bostadshuset inte kräver bygglov om höjden inte överstiger 1,8 meter. De får dock inte sträcka sig mer än 3,6 meter ut från huset på tomten. De får inte placeras närmare tomtgränsen mot granne än 4,5 meter.

Självservice

Ansök om bygglov, marklov, rivningslov, Anmäl åtgärder som inte är bygglovspliktiga. Ansök om förhandsbesked. Strandskyddsdispens.

E-tjänster Bygga och bo

Mina sidor Bygga och bo

Här kommer du in på Mina sidor och kan se meddelande och följa dina ärenden.

Mina sidor Bygga och bo

Kontakt

Anders Emgård
Byggnadsinspektör
0456-82 24 75
myndighetskontoret@bromolla.se

Therese Olsson
Byggnadsinspektör
0456-82 23 58
myndighetskontoret@bromolla.se

Linda Juhlin
Myndighetshandläggare
0456-82 24 74
myndighetskontoret@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 2 oktober 2023