Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Kaminer och eldstäder

Ska du installera, bygga eller ändra en eldstad? Då behöver du inget bygglov, men du måste göra en anmälan till myndighetskontoret. Om den nya eller ändrade skorstenen väsentligt ändrar din byggnads yttre utseende kan bygglov krävas.

Många vill installera en öppen spis eller en braskamin för trivsel och uppvärmning. Det finns flera saker att tänka på innan du gör det. Det är viktigt att du installerar braskaminen eller eldstaden på rätt sätt. Detta för att inte störande och skadlig rök ska förorena luften i omgivningen.

Därför ska du se till att:

  • Skorstenen har tillräcklig höjd. Enligt Boverkets regler bör skorstenen mynna över nock och minst 1,0 meter över taktäckningen, om det inte finns särskilda förhållanden.
  • Välja en eldstad som är miljögodkänd.
  • Följa tillverkarens anvisningar vad gäller installationen.

En anmälan för eldstad ska innehålla:

  • Blanketten ”Ej bygglovspliktig åtgärd” för anmälan.
  • Planritning i skala 1:100. Denne ska visa eldstadens läge i byggnaden och var rökkanalen går genom bjälklag och yttertak.
  • Om en skorsten ska installeras så ska fasadritningar i skala 1:100 skickas in där skorstenen är måttsatt och skalenligt inritad.
  • Typgodkännande av braskamin/kassett (broschyr).

När din ansökan har kommit in granskar vi den. Om vi saknar något i dina ansökningshandlingar kontaktar vi dig. När granskningen är klar utfärdar vi ett beslut med startbesked. Vi skickar beslutet till dig tillsammans med en blankett för slutanmälan.

När installation är klar och skorstensfejarmästaren har godkänt denna får du ett intyg från honom. När allt är klart skickar du in den signerade slutanmälan tillsammans med det godkända intyget från skorstensfejarmästaren till oss.

Vi skickar ett slutbesked till dig att allt är klart. 

Sidan senast uppdaterad: den 15 oktober 2020