Kommentera Skriv ut

Gränsvärden och mätningar

I Bromölla kommun har utomhusluften kontrollerats från och till sedan 2009. Mätningarna görs utanför kommunhuset mot Storgatan. Mätningarna omfattade inledningsvis kväveoxider, svaveldioxid, marknära ozon, kolväten och partiklar. Därefter har enbart partiklar kontrollerats.Resultatet visar på att de miljökvalitetsnormer som gäller i Sverige klaras. För mer information kontakta miljökontoret.

Gränsvärden, målvärden och utvärderingströsklar för luft Naturvårdsverket 

Kontakt

Jenny Moberg
Miljöinspektör
0456-82 22 40
myndighetskontoret@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 17 maj 2018