Kommentera Skriv ut

Gränsvärden och mätningar

I Bromölla kommun har utomhusluften kontrollerats från och till sedan 2009. Mätningarna görs utanför kommunhuset mot Storgatan.
Mätningarna omfattade inledningsvis kväveoxider, svaveldioxid, marknära ozon, kolväten och partiklar. Därefter har enbart partiklar kontrollerats.
Resultatet visar på att de miljökvalitetsnormer som gäller i Sverige klaras. För mer information kontakta miljökontoret.

Läs mer om luftvårdsfrågor på Naturvårdsverket 

Kontakt

Jenny Moberg
Miljöinspektör
0456-82 22 40
(SMS 0709-17 12 40)
jenny.moberg@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 30 mars 2016