Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Tomtpriser

Kostnadssammanställning över avgifter i Bromölla kommun i samband med förvärv av tomt för eget byggande.

Avgifterna tas i stort sett ut i samband med att byggandet påbörjas. Dispositionsrätt till tomt söks hos mätningsavdelningen och beslutas av kommunstyrelsen i Bromölla kommun och varar i tre månader från beslutsdatum. Inom denna tid skall bygglovsansökan ingivas, annars förfaller dispositionsrätten.

Avgifter exkl. fastighetsbildningskostnader och anslutningsavgifter

Följande priser gäller bostadstomter för enbostadshus (villatomt)

1. Tomtmark utanför detaljplanelagt område
Kostnadskalkyl ska upprättas för varje enskilt ärende och godkännas av kommunfullmäktige.

Tomtpris                                                  Enligt kommunfullmäktiges beslut

1.2 Tomtmark inom kv Tallsparven, Turkduvan, Törnsångaren, Gonarp 13:42, 13:44 och 13:49
Grundbelopp                                         30.000 kr
Tillkommande pris/m²                             40 kr/m²

1.3 Tomtmark i kv Nissögat
Tomtpris                                                  130 kr/m²

1.4 Tomtmark Edenryd 5:39 – 5:43
Tomtpris                                                  210 kr/m²

1.5 Tomtmark inom Bromölla 12:87 – 12:91 i Norreskog
Tomtpris                                                  110 kr/m²

1.6 Del av tomt att ingå i sammanläggning för att ombilda eller nybilda fastighet
Tomtpris                                                  40 kr/m²

2. Mätningstekniska arbeten (ex för ett normalt bostadshus)

a) Nybyggnadskarta                                 5 340 kr
b) Husutsättning (170 m²)                         6 408 kr

3. Bygglovskostnader (ex för ett normalt bostadshus)
a) Bygglov för enbostadshus (170 m²)     14 988 kr

Övriga kostnader

4. Lagfart (ex för ett normalt bostadshus)
Lagfart 1,5 % på tomtkostnaden (sökes och betalas via lantmäteriet)

5. Anläggningsavgifter VA (vatten och avlopp), Bromölla Energi och Vatten AB

Enbostadsfastigheter med en tomtyta på max 1200 m²

Enbostadsfastigheter    
                                                
a) Anslutning till vatten och avlopp           125 000 kr
b) Anslutning till enbart vatten                    59 375 kr                
c) Anslutning till enbart avlopp                    73 438 kr               

6. Elanslutning

Enbostadsfastigheter                                                  
a) Elanslutning från Bromölla Energi AB    26 875 kr
b) Elanslutning från Olofström                    26 875 kr
c) Elanslutning från E.ON                           27 625 kr

Med reservation för prisändringar för punkterna 5 och 6

Kontakt

Tekniska enheten
0456-82 20 00
tekniska@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 1 mars 2018