Kommentera Skriv ut

Gualöv

Tomterna i Gualöv är detaljplanelagda men inte avstyckade.

Bild på tomt i Gualöv

Tomt i Gualöv

Bild på tomt i Gualöv

Tomt i Gualöv

Bild på tomkarta i Gualöv

Gualöv 61:113. Tomterna kan bebyggas med friliggande enbostadshus med en byggnadshöjd på högst 4,4 meter. Endast källarlösa hus får uppföras.

Kontakt

Ulrika Adolfsson
Kart- och mätningstekniker
0456-82 21 52
ulrika.adolfsson1@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 28 september 2016