Kommentera Skriv ut

Gualöv

Tomterna i Gualöv är detaljplanelagda men inte avstyckade.

Bild på tomt i Gualöv

Tomt i Gualöv

Bild på tomt i Gualöv

Tomt i Gualöv

Bild på tomkarta i Gualöv

Gualöv 61:113. Tomterna kan bebyggas med friliggande enbostadshus med en byggnadshöjd på högst 4,4 meter. Endast källarlösa hus får uppföras.

Kontakt

Cecilia Barlow
GIS-ingenjör
0456-82 23 09
cecilia.barlow@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 28 september 2016