Kommentera Skriv ut

Boendemiljö

En stor del av dygnet tillbringar vi inomhus i våra bostäder. Inomhusmiljön har därför stor inverkan på hur vi mår. Sambanden mellan innemiljö och hälsa är komplexa, eftersom många olika faktorer kan samverka för att göra innemiljön bra eller dålig. Brister i inomhusmiljön kan orsaka skador på människors hälsa.

Det är fastighetsägaren, genom sin egenkontroll, som ansvarar för att en bostad är i gott skick.

Hur mycket får det egentligen bullra? Hur kallt får det vara? Med sunt förnuft kommer man långt men frågorna kan ändå bli många.

Skånekommunerna har genom "Miljösamverkan Skåne" tagit fram tips och råd om miljön inomhus i projektet ”Egenkontroll för fastighetsägare”.

I informationsbladen Egenkontroll/information för fastighetsägare kan du få mer kunskap om till exempel fukt, temperatur eller ventilation. Du får reda på vad som egentligen gäller, gränsvärden och tips och råd. Detta är en hjälp för fastighetsägare men kan också vara till nytta för dig som hyr din lägenhet eller bostadsrätt.

I informationsbladen kan du som fastighetsägare hitta arbetsmaterial som underlättar det egna arbetet med egenkontroll.

Om du hyr din lägenhet och problemet finns i lägenheten ska du i första hand kontakta din fastighetsägare. Om inga undersökningar eller åtgärder görs har du möjlighet att vända dig till Miljökontoret.

Om du bor i en bostad som du äger själv (villa eller radhus) och har problem med till exempel fukt eller ohyra bör du i första hand kontakta ditt försäkringsbolag. 

Egenkontroll fastighetsägare

Information för fastighetsägare om egenkontroll:

 

Kontakt

Annika Olsson
Miljöinspektör
0456-82 22 45
(SMS 0709-17 12 45)
annika.olsson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 30 mars 2016