Kommentera Skriv ut

Boendemiljö

Vi tillbringar en stor del av dygnet inomhus i våra bostäder. Inomhusmiljön har därför stor inverkan på hur vi mår. Sambanden mellan innemiljö och hälsa är komplexa, eftersom många olika faktorer kan samverka för att göra innemiljön bra eller dålig. Brister i inomhusmiljön kan orsaka skador på människors hälsa.

Det är fastighetsägaren, genom sin egenkontroll, som ansvarar för att en bostad är i gott skick.

Hur mycket får det egentligen bullra? Hur kallt får det vara? Med sunt förnuft kommer man långt men frågorna kan ändå bli många.

Skånekommunerna har genom "Miljösamverkan Skåne" tagit fram tips och råd om miljön inomhus i projektet ”Egenkontroll för fastighetsägare”.

I foldern Egenkontroll för fastighetsägare finns mer information om till exempel fukt, temperatur eller ventilation. Du får reda på vad som egentligen gäller, gränsvärden och tips och råd. Detta är en hjälp för fastighetsägare men kan också vara till nytta för dig som hyr din lägenhet eller bostadsrätt.

I informationsbladen kan du som fastighetsägare hitta arbetsmaterial som underlättar det egna arbetet med egenkontroll.

Om du hyr din lägenhet och problemet finns i lägenheten ska du i första hand kontakta din fastighetsägare. Om inga undersökningar eller åtgärder görs har du möjlighet att vända dig till Miljökontoret.

Om du bor i en bostad som du äger själv (villa eller radhus) och har problem med till exempel fukt eller ohyra bör du i första hand kontakta ditt försäkringsbolag.

Sidan senast uppdaterad: den 11 juli 2018