Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Lila lupiner

Hantering av växtavfall från invasiva främmande växter

Invasiva främmande växter kallas arter som inte naturligt hör hemma i vår natur och som sprider sig så snabbt att de tar över på bekostnad av de inhemska växterna. Invasiva växter är ett stort problem som påverkar biologisk mångfald, hälsa och orsakar kostnader både för enskilda och för samhället. Vad du gör som privatperson spelar stor roll.

Hantera växtavfallet från invasiva växter så här för att förhindra spridning

 • Kompostera inte invasiva främmande växter. Risken är stor att växtdelarna inte förmultnar utan sprids vidare när kompostjorden används.
 • Lägg inte växtavfall från invasiva växter i kärlet för trädgårdsavfall.
 • Lägg växtavfallet från invasiva växter i dubbla påsar/säckar och förslut väl.
 • Lämna de väl förslutna påsarna/säckarna på Åsens avfallsanläggning. Släng i containern för brännbart avfall.
 • Har du mindre mängd kan du slänga den väl förslutna påsen i ditt vanliga avfallskärl, obs använd inte den gröna påsen.
 • Släng aldrig växtavfall från invasiva växter i naturen!

Invasiva främmande arter i Sverige (enligt EU:s förteckning):

 • Jättebalsamin
 • Röd jättegunnera
 • Jätteloka
 • Kabomba
 • Sidenört
 • Skunkkalla
 • Smal vattenpest
 • Storblommig ludwigia
 • Tromsöloka
 • Vattenhyacint
 • Fjäderborstgräs

Exempel på invasiva växter som inte finns med på en förteckning men som kan bli svåra att bekämpa och där det finns risk för spridning:


Växter på land:

 • Parkslide
 • Praktlysing
 • Jätteslide
 • Hybridslide
 • Blomsterlupin
 • Sandlupin
 • Kanadensiskt gullris
 • Höstgullris
 • Vresros
 • Robinia
 • Armeniskt björnbär
 • Gudaträd
 • Parksallat
 • Vit skunkkalla
 • Mahonia
 • Videkornell

Växter i vatten:

 • Sjögull
 • Vattenpest
 • Sydfyrling/vattenkrassula

Rapportera dina fynd!

Det är till stor hjälp att du rapporterar till myndigheterna när du hittar en invasiv främmande art. Det kan bidra till att stoppa spridningen innan arten har hunnit orsaka någon skada.

Rapportera dina fynd eller läs mer om invasiva främmande arter


Parkslide - en invasiv växt

Arter som inte hör hemma i vår natur och som sprids så snabbt att de tar över på bekostnad av inhemska växter kallas för invasiva främmande växter. De påverkar vår biologiska mångfald, hälsa och orsakar kostnader för enskilda och för samhället. Vad du gör som privatperson spelar stor roll.
Parkslide hämtades till Europa som dekorativ perenn men är en av de mest invasiva växterna vi har.

Har du Parkslide i din trädgård? Här följer tips hur du ska hantera den,

Detta ska du göra:

 • Skär av de ovanjordiska delarna. Slå inte med hackande redskap eller trimmer - små delar av stjälken kan slå rot och ge nya plantor.
 • Lämna alla växtdelar direkt i dubbla plastpåsar till Åsens avfallsanläggning som miljöfarligt avfall.
 • Täck växtplatsen och ett område utanför helt tätt. Rekommenderat täckmaterial: svart, 3 millimeter tjock geotextil, som finns att köpa i växtbutiker och byggvaruhus. Lägg den helt tätt. Även i mycket små glipor kan skott titta upp. Enligt Länsstyrelsen Skåne behöver man också täcka 7 meter längre ut än yttersta plantan runt om”. Nya rotskott kan skjuta upp sju meter från moderplantan.

Gör inte detta:

 • Plantera inte parkslide i din trädgård.
 • Flytta absolut inte den till nya platser.
 • Kompostera aldrig ovanjordiska växtdelar eller rötter.
 • Gräv aldrig. Minsta lilla rotdel (0,7 gram räcker) som hamnar i naturen kan bilda ett nytt bestånd av parkslide. Har man tidigare grävt behöver det grävda området täckas med en radie på 7 meter runt hela växtplatsen.
 • Inte elda ovanjordiska delar, rötter eller jordstammar. De har förmåga att överleva elden. Det är svårt att säkerställa att de minsta rotdelarna bränns upp helt. De kan överleva efter eldning under flera år.
 • Flytta inte/använd inte jordmassor där parkslide finns eller har funnits.

Kontakt

Kundtjänst för avfall
0456-82 25 00
avfall@bromolla.se

Åsens avfallsanläggning
Kaolinvägen 106-34
0456-82 25 21
avfallsanlaggning@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 4 november 2020