Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Lila lupiner

Hantering av växtavfall från invasiva främmande växter

Invasiva främmande växter kallas arter som inte naturligt hör hemma i vår natur och som sprider sig så snabbt att de tar över på bekostnad av de inhemska växterna. Invasiva växter är ett stort problem som påverkar biologisk mångfald, hälsa och orsakar kostnader både för enskilda och för samhället. Vad du gör som privatperson spelar stor roll.

Hantera växtavfallet från invasiva växter så här för att förhindra spridning

  • Kompostera inte invasiva främmande växter. Risken är stor att växtdelarna inte förmultnar utan sprids vidare när kompostjorden används.
  • Lägg inte växtavfall från invasiva växter i kärlet för trädgårdsavfall.
  • Lägg växtavfallet från invasiva växter i dubbla påsar/säckar och förslut väl.
  • Lämna de väl förslutna påsarna/säckarna på Åsens avfallsanläggning. Släng i containern för brännbart avfall.
  • Har du mindre mängd kan du slänga den väl förslutna plastpåsen i ditt vanliga avfallskärl i facket för restavfall.
  • Släng aldrig växtavfall från invasiva växter i naturen!

Mer information om invasiva främmande arter

Rapportera dina fynd!

Det är till stor hjälp att du rapporterar till myndigheterna när du hittar en invasiv främmande art. Det kan bidra till att stoppa spridningen innan arten har hunnit orsaka någon skada.

Kontakt

Kundtjänst för avfall
0456-82 25 00
avfall@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 21 april 2021