Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Röda boxen

Farligt avfall

Farligt avfall är avfall som innehåller ämnen som är eller kan vara skadliga för människors hälsa och miljön. Sortera ditt farliga avfall i den röda miljöboxen - vi hämtar den!

Alla hushåll ska ha tillgång till en röd miljöbox för insamling av farligt avfall inklusive småelektronik (med småelektronik menas mobiltelefoner, rakapparater, eltandborstar med mera).

Farligt avfall, såsom färgrester, rengöringsmedel,spillolja, småbatterier och ljuskällor, får inte läggas i soppåsen utan ska sorteras ut separat.

Så här gör du

  • Lägg småbatterier och ljuskällor i genomskinliga plastpåsar (batterier för sig och ljuskällor för sig), det underlättar hanteringen.
  • Lägg det sorterade farliga avfallet i den röda miljöboxen. Kemikalier ska vara förpackade i orginalförpackningen och locket ska vara på. Används annan förpackaning måste den märkas med innehåll. Är innehållet inte sorterat tömmer sophämtaren inte boxen. Du får då sortera innehållet och ställa ut boxen igen vid nästa hämtningstillfälle.
  • När boxen är full, eller när du vill ha den tömd, ställ ut den tillsammans med sopkärlet när det ska tömmas. Det farliga avfallet töms i ett separat fack i sopbilen.

Har du större otympligare saker som inte får plats i den röda boxen kan du lämna dem på Åsen eller boka hämtning av grovavfall. Saknar du en röd miljöbox, beställ via Kundservice avfall.

Kontakt

Kundservice avfall
0456-82 25 00
avfall@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 26 juni 2024