Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Lila lupiner

Hantering av växtavfall från invasiva främmande växter

Invasiva främmande växter kallas arter som inte naturligt hör hemma i vår natur och som sprider sig så snabbt att de tar över på bekostnad av de inhemska växterna. Invasiva växter är ett stort problem som påverkar biologisk mångfald, hälsa och orsakar kostnader både för enskilda och för samhället. Vad du gör som privatperson spelar stor roll.

Så här bör du hantera växtavfallet från invasiva växter för att förhindra spridning

 • Kompostera inte invasiva främmande växter. Risken är stor att växtdelarna inte förmultnar utan sprids vidare när kompostjorden används.
 • Lägg inte växtavfall från invasiva växter i kärlet för trädgårdsavfall.
 • Lägg växtavfallet från invasiva växter i dubbla påsar/säckar och förslut väl.
 • Lämna de väl förslutna påsarna/säckarna på Åsens avfallsanläggning. Släng i containern för brännbart avfall.
 • Har du mindre mängd kan du slänga den väl förslutna påsen i ditt vanliga avfallskärl, obs använd inte den gröna påsen.
 • Släng aldrig växtavfall från invasiva växter i naturen!

Invasiva främmande arter som finns i Sverige (enligt EU:s förteckning):

 • Jättebalsamin
 • Röd jättegunnera
 • Jätteloka
 • Kabomba
 • Sidenört
 • Skunkkalla
 • Smal vattenpest
 • Storblommig ludwigia
 • Tromsöloka
 • Vattenhyacint
 • Fjäderborstgräs

Exempel på invasiva växter som inte finns med på en förteckning men som kan bli svåra att bekämpa och där det finns risk för spridning:


Växter på land:

 • Parkslide
 • Praktlysing
 • Jätteslide
 • Hybridslide
 • Blomsterlupin
 • Sandlupin
 • Kanadensiskt gullris
 • Höstgullris
 • Vresros
 • Robinia
 • Armeniskt björnbär
 • Gudaträd
 • Parksallat
 • Vit skunkkalla
 • Mahonia
 • Videkornell

Växter i vatten:

 • Sjögull
 • Vattenpest
 • Sydfyrling/vattenkrassula

Rapportera dina fynd!

Det är till stor hjälp att du rapporterar till myndigheterna när du hittar en invasiv främmande art. Det kan bidra till att stoppa spridningen innan arten har hunnit orsaka någon skada.

Rapportera dina fynd eller läs mer om invasiva främmande arter

Kontakt

Kundservice avfall
0456-82 25 00
avfall@bromolla.se

Åsens avfallsanläggning
Kaolinvägen 106-34
0456-82 25 21
(SMS 0709-17 11 29)
avfallsanlaggning@bromolla.se

Katharina Olin
Avfallsplanerare
0456-82 21 15
(SMS 0709-23 30 91)
katharina.olin@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 27 maj 2019