Kommentera Skriv ut

Grovsopor

Med grovsopor menas avfall som är så tungt eller så pass stort att det inte är lämpligt att samla i ett kärl eller inte får plats i den röda boxen.

Till grovsopor räknas till exempel möbler, cyklar, eller gräsklippare som inte ryms i den röda boxen eller i ditt sopkärl.

Till grovsopor räknas inte byggnadsmaterial från renoveringar, rivningar eller nyproduktion, cementvaror, jord, sten och grus, oljor, kemikalier och batterier. Inte heller affärs-, industri-, byggnads-, eller jordbruksavfall. Denna typ av avfall kan du lämna på Åsens avfallsanläggning mot avgift

Trädgårdsavfall räknas inte heller in bland grovsopor men är ett hushållsavfall som du kan lämna gratis på Åsens återvinningscentral. Du kan även teckna ett separat abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall.

Vad ingår i abonnemanget?

En gång om året ingår grovsopshämtning i ditt abonnemang. Hämtning gäller max 4 kolli och max 25 kg per kolli. Detta gäller inte vitvaror eller trädgårdsavfall.

Hämtning mot avgift

Kommunen erbjuder, utöver det som ingår i abonnemanget, även hämtning av vitvaror under hela året mot en avgift. Kylskåp och frysar hämtas kostnadsfritt under hela året.

Vid hämtning mot avgift kontakta Bromölla kommun

Kontakt

Christel Hasselqvist
Miljöingenjör
0456-82 21 55
christel.hasselqvist@bromolla.se

Ulrika Lundh
Projektledare
0456-82 20 04
(SMS 0709-17 12 69)
ulrika.lundh@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 6 april 2017