Kommentera Skriv ut

Grovsopor

Grovsopor är sådant som inte får plats i sopkärlet.

Grovsopor kan till exempel vara möbler, cyklar eller gräsklippare och annat avfall som inte ryms i den röda boxen eller i ditt vanlig sopkärl.

Till grovsopor räknas inte byggnadsmaterial från renoveringar eller nyproduktion, cementvaror, jord, sten och grus, oljor, kemikalier och batterier. Inte heller affärs-, industri-, byggnads-, eller jordbruksavfall. Denna typ av avfall kan du lämna på Åsens avfallsanläggning mot avgift enligt prislista.

Trädgårdsavfall räknas inte heller in bland grovsopr men är ett hushållsavfall som du kan lämna gratis på Åsens återvinningscentral. Du kan även täckna ett separat abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall.

Vad ingår i abonnemanget?

En gång om året ingår grovsopshämtning i ditt abonnemang. Hämtning gäller då max 4 kolli och max 25 kg/kolli. Det gäller inte vitvaror eller trädgårdsavfall.

Hämtning mot avgift

Vitvaror och grovsopor hämtas, mot en avgift, under hela året. Kyl och frys hämtas kostnadsfritt. Kontakta renhållningsansvarig på kommunen.

Kontakt

Christel Hasselqvist
Miljöingenjör
0456-82 21 55
christel.hasselqvist@bromolla.se

Ulrika Lundh
Projektledare
0456-82 20 04
(SMS 0709-17 12 69)
ulrika.lundh@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 13 mars 2017