Kommentera Skriv ut

Farligt avfall

Farligt avfall är avfall som innehåller ämnen som är eller kan vara skadliga för människors hälsa och miljön.

Alla hushåll är skyldiga att sortera ut farligt avfall från övrigt hushållsavfall. Det är viktigt att farligt avfall inte slängs i restavfallet/soppåsen annars finns det stor risk att farliga ämnen som bly, kvicksilver, kadmium med mera hamnar i förbränningsanläggningar som inte helt kan rena avfallet.

I den röda boxen är det viktigt att avfallet är sorterat och tydligt märkt med innehåll. Avfallet måste även vara förpackat så att det är lätt att lyfta ur boxen och ta med i sopbilen, till exempel i påsar. Ställ ut den röda boxen bredvid sopkärlet på tömningsdagen eller lämna den på Åsens avfallsanläggning.

Röda boxen

I varje hushåll ska det finnas en röd box för insamling av farligt avfall inklusive småelektronik. Med småelektronik menas mobiltelefoner, rakapparat, eltandborste etc. Om du ännu inte har en röd box avsedd för farligt avfall finns en sådan att beställa på Åsens avfallsanläggning.

Vad är farligt avfall?

 • Småbatterier
 • Glödlampor, lågenergilampor, lysrör
 • Färgrester
 • El-artiklar (till exempel mobilladdare, fjärrkontroll)
 • Spillolja
 • Rengöringsmedel
 • Fotokemikalier
 • Bekämpningsmedel
 • Basiskt avfall (till exempel kaustiksoda)
 • Syror (till exempel saltsyra)
 • Kvicksilvertermometer
 • Lösningsmedel

Större elektronik som till exempel tv-apparater ska lämnas på Åsens avfallsanläggning.

Farligt avfall får inte blandas med andra slags av farligt avfall

 • Märk gärna förpackningar med uppgifter om innehåll om det inte framgår
 • Läkemedelsrester kan lämnas tillbaka till apotek
 • Gammal ammunition kan lämnas hos polisen


Kom ihåg!

 • Lysrör, lågenergilampor och glödlampor ska sorteras som elavfall.
 • Lågenergilampor och lysrör innehåller kvicksilver, var försiktig så att de inte går sönder.
 • Krossade lågenergilampor och glödlampor ska sorteras som elavfall.

Kylskåp, frysar och andra vitvaror

Äldre kylskåp och frysar innehåller farliga ämnen, bland annat freoner. Därför är det viktigt att de lämnas till återvinning.

Kylskåp och frysar hämtas kostnadsfritt av kommunens entreprenör under hela året. Andra vitvaror hämtas mot en avgift. Mer information hittar du under rubriken grovavfall


Elavfall

Med elavfall menas alla produkter som har sladd eller batteri, till exempel tv- och radioapparater, USB-minne med mera. Allt som har en sladd eller drivs med batteri räknas som elavfall. Elavfall innehåller både metaller och hälsofarliga ämnen. Därför ska du lämna det till en Åsens avfallsanläggning eller i den röda boxen (små elektronik).

 

Butiksinsamling

I förordning om producentansvar för elutrustning finns bestämmelser om butikers skyldighet att ta emot konsumentelavfall. Detta gäller dock inte lösa batterier, utan endast elutrustning och inbyggda batterier. 

Där försäljning av elutrustning görs, kan du som privat person lämna uttjänt elutrustning om du köper en ny produkt. Exempelvis om du köper en ny mobiltelefon, kan du gratis lämna in din gamla, principen kallas en mot en.

För butiker som säljer elutrustning och har en försäljningsyta över 400 m2 ska dessa även kunna ta emot mindre elavfall (under 25 cm) utan att du behöver köpa en ny produkt. Exempel på elavfall kan vara mobiler, batteridrivna leksaker, elvispar eller vattenkokare.

Kontakt

Christel Hasselqvist
Miljöingenjör
0456-82 21 55
(SMS 0709-17 11 55)
christel.hasselqvist@bromolla.se

Katharina Olin
Avfallsplanerare
0456-82 21 15
(SMS 0709-23 30 91)
katharina.olin@bromolla.se

Åsens avfallsanläggning
0456-82 25 21
(SMS 0709-17 11 29)
avfall@bromolla.se

Bromölla Energi & Vatten AB
0456-62 25 00
info@bevab.se

Carlssons Miljö och Renhållning
0733-32 32 90, 0733-32 32 91

Sidan senast uppdaterad: den 2 oktober 2018