Kommentera Skriv ut

Farligt avfall

Lämna farligt avfall i den röda boxen eller på Åsens återvinningscentral.

Farligt avfall är avfall som innehåller ämnen som är eller kan vara skadliga för miljön eller människor. Produkter som är farlighetsmärkta, till exempel frätande, brandfarligt eller hälsoskadligt ska sorteras som farligt avfall.

Farligt avfall som vi ofta har hemma

Batterier, glödlampor, gifter, fjärrkontroll, färgburkar, rengöringsmedel, el-artiklar, olja och lysrör med mera måste sorteras ut och lämnas antingen i den röda boxen som alla hushåll har tillgång till. Paketera det gärna i platspåsar, batterier för sig och glödlampor för sig osv. Ställ boxen bredvid sopkärlet vid tömningstillfället. Du kan också lämna farligt avfall på återvinningscentralen Åsen.

Överblivna läkemedel

Överblivna läkemedel ska du lämna tillbaka till apoteket.

Kyl, frys, andra vitvaror och grovavfall

Du får hämtat kyl och frys kostnadsfritt. Andra vitvaror och grovavfall hämtas mot en avgift under hela året. Kontakta renhållningsansvarig på kommunen.

Uttjänta lampor ska återvinnas

Lysrör och lågenergi- och glödlampor ska sorteras som elavfall och inte lämnas i glasåtervinningen eller i hushållssoporna. Uttjänta lampor kan lämnas på Åsens avfallsanläggning eller i den röda miljöboxen som alla hushåll har i sitt hem.

Lysrör, lågenergi- och glödlampor

Lågenergilampor innehåller, precis som lysrör, små mängder kvicksilver. Detta är något du måste ta hänsyn till när lampan ska återvinnas eller om en lampa går sönder.

När en lampa går sönder

Även krossade lågenergilampor och lysrör sorteras som el-avfall. Det är också viktigt att den trasiga lampan städas undan på rätt sätt i hemmet. Är lampan varm när den går sönder ska dörrar stängas och rummet vädras i 20-30 minuter innan lamprester tas upp.

Lysdioder/LED-lampor

Lysemitterande dioder (LED) kan ur miljösynpunkt vara ett bra alternativ till lågenergilampan då den inte innehåller något kvicksilver och har en lång livslängd. Trots att LED-lampan inte innehåller några miljöfarliga ämnen får den inte kastas i hushållssoporna. LED-lampor sorteras som el-avfall och elektriska apparater och ska läggas i miljöboxen eller lämnas på Åsens återvinningscentral.

Kontakt

Christel Hasselqvist
Miljöingenjör
0456-82 21 55
christel.hasselqvist@bromolla.se

Ulrika Lundh
Projektledare
0456-82 20 04
(SMS 0709-17 12 69)
ulrika.lundh@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 13 mars 2017