Kommentera Skriv ut

Källsortering och återvinning

Ditt avfall kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Genom att sortera ditt avfall väl kan de tas om hand på ett säkert sätt och de mesta kan återvinnas. Därmed skyddas människor och miljö. Vi kan spara energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger.

Sopsorteringsguide

I sopsorteringsguiden får du tips och råd om hur du sorterar de vanligaste typerna av avfall.

Här kan du ladda hem Sopsorteringsguide A-Ö

Avfallsinfo 2017

Kontakt

Christel Hasselqvist
Miljöingenjör
0456-82 21 55
(SMS 0709-17 11 55)
christel.hasselqvist@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 1 juni 2017