Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Källsortering och återvinning

Ditt avfall kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Genom att sortera ditt avfall väl kan de tas om hand på ett säkert sätt och de mesta kan återvinnas. Därmed skyddas människor och miljö. Vi kan spara energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger.

Vi hjälper dig att göra rätt!

Tips och information i Avfallsinfo 2020

Avfallsinfo (available) in Swedish, English, Arabic, Somail

 

Sopsorteringsguide

I sopsorteringsguiden får du tips och råd om hur du sorterar de vanligaste typerna av avfall.

Här kan du ladda hem Sopsorteringsguide A-Ö

Kontakt

Kundservice avfall
0456-82 25 00
avfall@bromolla.se

Åsens avfallsanläggning
Kaolinvägen 106-34
0456-82 25 21
(SMS 0709-17 11 29)
avfallsanlaggning@bromolla.se

Katharina Olin
Avfallsplanerare
0456-82 21 15
(SMS 0709-23 30 91)
katharina.olin@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 4 maj 2020