Kommentera Skriv ut

Hämtning

Vi hämtar avfallet som blir kvar när du sorterat ut dina förpackningar. I Bromölla kommun sorterar vi matavfall och brännbart restavfall i separata påsar men som läggs i samma kärl.

När hämtas soporna?

För permanentboende hämtas hushållssopor var 14:e dag. Du ska ha rullat ut ditt kärl till tömningsplatsen innan kl. 06.00 på tömningsdagen.

Om du har en fastighet som inte används som permanentbostad kan du välja hämtning för fritidsboende. Hämtning sker då från och med 15 maj till 15 september var 14:e dag.

Entreprenör

Sophämtning inom Bromölla kommun drivs på entreprenad med Carlssons Miljö och Renhållning AB som entreprenör.

Utebliven sophämtning

Har du inte fått dina sopor hämtade på ordinarie hämtningstillfällen kontaktar du Carlssons Miljö och Renhållning på telefonnummer 0733-32 32 90.

Månadshämtning och kvartalshämtning

Det finns möjlighet att få dina sopor hämtade med längre intervall än var 14:e dag. För att få månadstömning eller kvartalstömning måste du ansöka om dispens och det krävs att matavfallet från hushållet komposteras. Information om dispens och anmälan om kompostering finns här

Månadshämtning jämna veckor
vecka 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50

Månadshämtning udda veckor
vecka 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 30, 35, 39, 43, 47, 51

Kvartalshämtning jämna veckor
vecka 2, 16, 28, 42

Kvartalshämtning udda veckor
vecka 3, 17, 29, 43

Ändrade hämtningsdagar

Vid storhelger och röda dagar kan samtliga tömningar påverkas den veckan, ställ ut ditt kärl och låt det stå kvar tills det blivit tömt.

Storhelger/helgdagar Vecka Ordinarie hämtningsdag Ändras till
Långfredag 15 Fredag 14/4 Torsdag 13/4
Annandag påsk 16 Måndag 17/4 Tisdag 18/4
1:a maj 18 Måndag 1/5 Tisdag 2/5
Kristi himmelfärdsdag 21 Torsdag 25/5 Fredag 26/5
Nationaldagen 23 Tisdag 6/6 Onsdag 7/6
Midsommarafton 25 Fredag 23/6 Torsdag 22/6
Juldagen 52 Måndag 25/12 Onsdag 27/12
Annandag jul 52 Tisdag 26/12 Onsdag 27/12
Nyårsdagen 2018 1 Måndag 1/1 Tisdag 2/1

Extrahämtning

Vid övriga tider på året kan du beställa extrahämtning, kontakta Bromölla Energi och Vatten AB för beställning. Extrahämtning ingår inte i din avfallsavgift och kostar extra per tillfälle.

Hämtning av grovavfall

Hämtning av grovavfall (inte trädgårdsavfall eller vitvaror) ingår i ditt ordinarie avfallsabonnemang med ett hämtningstillfälle per år och hushåll. Vid behov kan beställning göras mot en extra avgift.

Mer information om grovavfall hittar du här

Hämtning av trädgårdsavfall

Om du vill bli av med ditt trädgårdsavfall kan du lämna det på Åsen avfallsanläggning. Bromölla kommun erbjuder även som en extratjänst ett abonnemang för trädgårdsavfall, där ingår ett 260 liters kärl som töms varannan vecka från mitten av april till mitten av september.

Avgift för trädgårdsavfall hittar du under avgifter, regler och abonnemang

Kontakta Bromölla Energi och Vatten AB om du vill beställa ett abonnemang.

Uppehåll i hämtning

Om din fastighet inte kommer att nyttjas under en period kan du ansöka om uppehåll från avfallshämtning. För permanentbostad gäller att fastigheten inte nyttjas under en period på minst 6 månader respektive 12 månader för fritidsbostad. Ansökan om uppehåll i avfallshämtning hittar du här

Bra framkomlighet

Vägen är chaufförens arbetsplats. Framkomligheten och sikten ska därför vara god. Det är alltid kommunen eller chauffören som avgör om en väg är farbar eller inte.

För att sophämtning ska fungera är det viktigt att:

 • Transportväg bör vara minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningarna förekommer.
 • Transportväg har en fri höjd av minst 3,6 meter.
 • Ta bort buskar och grenar som förhindrar sophämtningen
 • Tänka på att parkerade bilar inte står i vägen för sopbilen
 • Skotta snö och sanda hela vägen fram till kärlet vintertid.

Kontakta kommunen vid

 • Hämtning av grovavfall, kyl och frys
 • Beställning av röd miljöbox
 • Vill veta mer om återvinning

Kontakta Bromölla Energi och Vatten AB vid

 • Byte av kärl
 • Extra hämtning
 • Beställa trädgårdskärl
 • Beställning av Åsen-kort
 • Frågor om din faktura

Kontakta Carlssons Miljö & Renhållning KB vid

 • Utebliven hämtning

Kontakt

Bromölla kommun
Storgatan 48
Box 18, 295 21 Bromölla
0456-82 20 00
0456-82 22 00 (fax)
kommunstyrelsen@bromolla.se

Bromölla Energi & Vatten
0456-622 500
info@bevab.se

Carlssons Miljö och Renhållning
0733-32 32 90

Sidan senast uppdaterad: den 25 april 2017