Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Hämtning

Vi hämtar avfallet som blir kvar när du sorterat ut dina förpackningar och farliga avfall. I Bromölla kommun sorterar vi matavfall och brännbart restavfall i separata påsar men vi lägger dem sedan i samma kärl.

Vi använder gröna plastpåsar för matavfallet och det är viktigt att du bara lägger matavfall i dem och knyter påsen med en dubbelknut. På Åsen sorteras de gröna påsarna ut från övrigt material i sopkärlet. Maskinen läser påsarna optiskt, det innebär att alla påsar av viss färg sorteras för sig. Maskinen sorterar efter soppåsens färg, inte efter innehållet i påsen.

Om du använder den gröna påsen till annat avfall än matavfall innebär det en förorening bland matavfallet och förstör den biologiska processen.

Det är viktigt att du inte lägger löst avfall i ditt kärl.

När hämtas ditt hushållsavfall?

För permanentboende hämtas hushållssopor varannan vecka. Du ska ha rullat ut ditt kärl till hämtningsplatsen innan kl. 6.00 på hämtningsdagen.

Om du har en fastighet som inte används som permanentbostad kan du välja hämtning för fritidsboende. Hämtning sker då från och med 15 maj till 15 september varannan vecka.

Entreprenör

Avfallshämtning för hushållsavfall inom Bromölla kommun drivs på entreprenad med Carlssons Renhållning AB som entreprenör.

Utebliven sophämtning

Har du inte fått dina sopor hämtade på ordinarie hämtningstillfällen kontakta Kundservice avfall, 0456-82 25 00, avfall@bromolla.se

Månadshämtning och kvartalshämtning

Det finns möjlighet att få ditt hushållsavfall hämtat med längre intervall än varannan vecka. För att få månadstömning eller kvartalstömning måste du ansöka om dispens och det krävs att matavfallet från hushållet komposteras. Information om dispens och anmälan om kompostering finns här

Hämtningsintervall hushåll med förlängt hämtningsintervall

Månadshämtning jämna veckor
vecka 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50

Månadshämtning udda veckor
vecka 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 30, 35, 39, 43, 47, 51

Kvartalshämtning jämna veckor
vecka 2, 16, 28, 42

Kvartalshämtning udda veckor
vecka 3, 17, 29, 43

Ändrade hämtningsdagar

Vid storhelger och röda dagar kan samtliga tömningar påverkas den veckan, ställ ut ditt kärl och låt det stå kvar tills det blivit tömt. Ändrade dagar gäller för hämtning av hushållsavfall, sommarhämtning, och hämtning av trädgårdsavfall.

Vecka 53
Du som har tömning udda vecka ska under vecka 53 ställa ut ditt kärl senast kl. 6.00 på måndagen den 28/12 oavsett vilken hämtdag du har under veckan. Låt sen kärlet stå kvar ute tills det är tömt.

Vecka 1
För att tömningsintervallet inte ska bli för långt när det är två udda veckor efter varandra så kommer ALLA att få sitt kärl tömt under vecka 1, oavsett vilken hämtvecka du har i vanliga fall. Ställ ut ditt kärl senast kl. 6.00 måndagen den 4 januari 2021 och låt det stå kvar ute tills det är tömt.


Extra hämtning

Vid övriga tider på året kan du beställa extra hämtning, kontakta Kundservice avfall, 0456-82 25 00, avfall@bromolla.se. Extrahämtning ingår inte i din avfallsavgift och kostar extra per tillfälle.

Hämtning av grovavfall

Hämtning av grovavfall (inte trädgårdsavfall eller vitvaror) ingår i ditt ordinarie avfallsabonnemang med ett hämtningstillfälle per år och hushåll. Vid behov kan beställning göras hos Kundservice avfall, 0456-82 25 00, avfall@bromolla.se

Mer information om grovavfall hittar du här

Hämtning av trädgårdsavfall

Om du vill bli av med ditt trädgårdsavfall kan du lämna det på Åsen. Bromölla kommun erbjuder även som en extratjänst ett abonnemang för trädgårdsavfall, där ingår ett 240 liters kärl som töms varannan vecka mellan vecka 11 och vecka 46.

Avgift för trädgårdsavfall hittar du under avgifter, regler och abonnemang

Kontakta Kundservice avfall, 0456-82 25 00, avfall@bromolla.se om du vill beställa ett abonnemang.

Uppehåll i hämtning

Om din fastighet inte kommer att nyttjas under en period kan du ansöka om uppehåll från avfallshämtning. För permanentbostad gäller att fastigheten inte nyttjas under en period på minst 6 månader respektive 12 månader för fritidsbostad. Ansökan om uppehåll i avfallshämtning hittar du här

Bra framkomlighet

Vägen är chaufförens arbetsplats. Framkomligheten och sikten ska därför vara god. Det är alltid kommunen eller chauffören som avgör om en väg är farbar eller inte.

För att sophämtning ska fungera är det viktigt att:

 • Transportvägen bör vara minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningarna förekommer
 • Transportväg har en fri höjd av minst 4,5 meter
 • Ta bort buskar och grenar som förhindrar sophämtningen
 • Tänka på att parkerade bilar inte står i vägen för sopbilen
 • Skotta snö och sanda hela vägen fram till kärlet vintertid

Vändplats

Backning ska undvikas och därför måste det finnas möjlighet för bilen att vända när så krävs.

 • Vändplan för en normal sopbil ska ha en diameter av 18 meter med en hindersfri remsa på ytterligare 1,5 meter runt om

 • Alternativet till detta kan vara en vändplats eller en trevägskorsning som möjliggör en så kallad T-vändning

 

Kontakta Kundservice avfall vid

 • Frågor om återvinning.
 • Frågor om hämtplatser.
 • Frågor om hämtdag.
 • Utebliven hämtning.
 • Byte av kärl.
 • Beställning av trädgårdskärl.
 • Frågor om din faktura.
 • Beställning av extra hämtning.
 • Beställning av ytterligare hämtning av grovsopor.
 • Hämtning av kyl och frys.
 • Beställning av röd miljöbox.

Kontakt

Kundservice avfall
0456-82 25 00
avfall@bromolla.se

Åsens avfallsanläggning
Kaolinvägen 106-34
0456-82 25 21
(SMS 0709-17 11 29)
avfallsanlaggning@bromolla.se

Katharina Olin
Avfallsplanerare
0456-82 21 15
(SMS 0709-23 30 91)
katharina.olin@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 12 januari 2021