Kommentera Skriv ut

Prislista Åsens återvinningscentral

Avfallstyp (kr/ton)
Hushållsavfall

850

Park och trädgårdsavfall, komposterbart

350

Trä
Flisbart trä, obehandlat

150

Flisbart trä, behandlat

250

Tryckimpregnerat trä

20 00

Verksamhet, bygg- och rivningsavfall
Brännbart

800

Deponi

910

Osorterat

1300

Gips

845

Metall, skrot

0

Schaktmassor

500

Stubbar

700

Aska

1050

Asbest

800

Konstruktionsmassor till sluttäckning

150

El och elektronik
Elektronik som omfattas av Elretur

0

Elektroik som ej omfattas av Elreturn

4 kr/kg

Kyl och frys som omfattas av producentansvaret

0

Kyl och frys som inte omfattas av producentansvaret

300

Frysdiskar (max 3,5 m)

750

Frysdiskar (> 3,5 m)

1500

Farligt avfall

Självkostnad

Vid felleverans eller uppsåtligt slarv

1500

Företagskort - viktklasser (pris exkl. moms)
Upp till 2 ton/år

1000 kr

2-4 ton/år

2000 kr

4-6 ton/år

4000 kr

6-8 ton/år

6000 kr

 

Kontakt

Christel Hasselqvist
Miljöingenjör
0456-82 21 55
christel.hasselqvist@bromolla.se

Ulrika Lundh
Projektledare
0456-82 20 04
(SMS 0709-17 12 69)
ulrika.lundh@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 27 februari 2017