Sponsringspolicy Bromöllabolagen 2023

För oss på Bromöllabolagen är sponsring ett strategiskt verktyg som hjälper till att skapa ett attraktivt Bromölla med fokus på trivsel och trygghet. Sponsring bygger på ett mycket nära samarbete och därför har vi höga krav på att föreningen vi har ett sponsringssamarbete med aktivt arbetar för att skapa en positiv bild av Bromöllabolagen och Bromölla kommun.

Hur sponsrar vi?

Utgångspunkten är att de föreningar och initiativ som Bromöllabolagen sponsrar ska ha en anknytning till Bromölla kommun och bidra till dess utveckling.

Föreningar med stor barn- och ungdomsverksamhet samt initiativ som bidrar till att skapa trygghet och säkerhet i Bromölla kommun prioriteras. Sponsringen ska vara riktad till barn- och ungdomsverksamheten i föreningen eller initiativet - och inte för seniorverksamhet.

Bromöllabolagen ägnar sig inte åt passiv och rutinmässig bidragsgivning, utan sponsringsförfrågan ska vara kopplad till en aktivitet.

Med vår sponsring vill vi, förutom att bidra med ekonomiskt stöd, även vara personligt engagerade och delta för att genomföra aktiviteter tillsammans med den sponsrade föreningen.

Vem tar beslut om sponsring?

Bromöllabolagens marknads- och kommunikationschef tar beslut gällande sponsring.

Utvärdering

Sponsringen utvärderas varje år i samband med bolagens verksamhetsberättelse.

Vi sponsrar inte:

    • Politiska eller religiösa ställningstaganden.
    • Aktiviteter som är skadliga för människor, djur och miljö eller kan uppfattas som oetiska.
    • Enskilda individer

 

Denna policy gäller för samtliga bolag i Bromöllabolagen.                                                                                                                

Fält markerade med * måste fyllas i