Bromölla Kommun

Återvinningsstationer

Avfall som består av plast-, pappers-, glas- Återvinningsstation. Foto: FTIABoch metallförpackningar samt tidningar ska sorteras och lämnas vid en av de tio återvinningsstationerna som finns i kommunen.

Förpacknings och Tidningsinsamlingen AB (FTIAB) ansvarar för stationerna.

 

Här finns återvinningsstationer i Bromölla kommun
Bromölla På ICA MAXIs parkering
Vid kommunteknik på Tians väg 64
Utmed Kyrkvägen längs parkeringen vid kyrkogården
Bakom polishuset, Fågel fenix väg
Utmed Folkets Husgatan öster om Dalagatan
Näsum Utmed Idrottsvägen
Gualöv Utmed Byvägen
Nymölla Utmed Åvägen i centrum
Valje Utmed Östersjövägen vid bussficka Strandviksområdet
Håkanryd På IK-Kamps område

Återvinningsstationen i Håkanryd är en återvinningsstation som kommunen bestämt ska finnas utöver de stationer som Förpackningsinsamlingen står för. 
Sidan senast uppdaterad: den 21 januari 2011
Kontakt

Har du synpunkter på tömning eller städning?

Kontakta Förpacknings- och Tidningsinsamlingen,
0200-88 03 11
www.ftiab.se

Bromölla kommun | Besöksadress Storgatan 48 | Postadress Box 18, 295 21 Bromölla | Tel 0456-82 20 00 (vx) | 
E-post kommunstyrelsen@bromolla.se