Bromölla Kommun

Socialt stöd i Bromölla

Socialförvaltningens entré

Det kan komma tillfällen då alla behöver hjälp, stöd och omtanke från andra människor.

När egna resurser, familj och vänner, inte räcker till eller helt saknas, har kommunen enligt socialtjänstlagen det yttersta ansvaret att den enskilde får sina behov tillgodosedda om de inte kan tillgodoses på annat sätt.

Man kan vara berättigad till insatser och bistånd enligt socialtjänstlagen i många
olika skeden i livet.

Kommunstyrelsen ansvarar för att det finns och tillhandahålls sociala tjänster för den som bor eller vistas i kommunen och Kommunstyrelsens individ- och familjeomsorg är den verksamhet som ansvarar för att insatserna erbjuds den enskilde. 

Kommunstyrelsens ansvarsområden är verksamhet och myndighetsutövning inom följande verksamhetsområden:

- Utrednings- och behandlingsarbete för barn/ungdomar samt deras föräldrar.

- Socialbidrag (försörjningsstöd)

- Missbruksvård

- Familjerättsligt arbete

- Tillståndsprövning för servering av alkoholdrycker samt tillsyn av densamma.

- Tillsyn gällande försäljning av folköl, tobak och nikotinläkemedel.

Sidan senast uppdaterad: den 20 september 2012
Kontakt

Stöd & omsorg
Storgatan 43
295 31 Bromölla
0456-82 20 00
0456-82 21 10 fax

Receptionens öppettider
Mån-Tors 9-15
Fre 9-14.30
Lunchstängt 12-13

Britt Gunnarsson
IFO-chef
0456-82 25 01
(SMS 0709-17 14 99)
Skicka e-post

Anna-Marie Nilsson

Enhetschef
0456-82 26 10
(SMS 0709-17 12 77)
Skicka e-post

Cajsa Buhr
Enhetschef
0456-82 23 29
(SMS 0709-17 12 43)
Skicka e-post


 

Bromölla kommun | Besöksadress Storgatan 48 | Postadress Box 18, 295 21 Bromölla | Tel 0456-82 20 00 (vx) | 
E-post kommunstyrelsen@bromolla.se