Bromölla Kommun

Krisgrupp

Kommunen skall enligt sin beredskapsplan snabbt kunna organisera grupper för att kunna omhänderta personer som direkt eller indirekt drabbas av svårare psykiska påfrestningar föranledda av olika allvarligare händelser.

Det kan gälla anställda i arbetet eller boende och andra som vistas i kommunen och som direkt eller indirekt drabbas eller påverkas av allvarligare händelser.

Organisationen kallas POSOM, som står för "Psykiskt och socialt omhändertagande vid allvarligare händelser, större olyckor eller mer omfattande störningar". Här finns personer från kommunens sociala verksamhet, kyrkan och från skola och sjukvård.

 

 

Sidan senast uppdaterad: den 21 augusti 2014
Kontakt

Jourhavande räddningsledare
0709-17 10 50

Susanna W Sjöbring
Verksamhetschef stöd och omsorg
0456-82 21 84
0709-17 11 84
Skicka e-post

Sanja Vojnikovic
Trygghets- och säkerhetsutvecklare
0456-82 26 56
0708-27 75 42
Skicka e-post


 

Bromölla kommun | Besöksadress Storgatan 48 | Postadress Box 18, 295 21 Bromölla | Tel 0456-82 20 00 (vx) | 
E-post kommunstyrelsen@bromolla.se