Bromölla Kommun

Alvikenskolan

Alvikenskolan är en F-6-skola. Här arbetar ca 355 elever och 50 vuxna. Fyra fritidshem och en fritidsklubb tar emot eleverna på eftermiddagstid. 
 
Skolverksamheten är uppdelad i åldershomogena klasser från F-klassen till åk 6.

De olika årskurserna är placerade enligt följande:

Åk F-2, 5-6 finns i 1947-skolan. Åk 3 och 4 finns i våra  lokaler på Humleskolan.
 
Expeditioner, personalrum, specialpedagog, kurator och bibliotek finns också i 1947-huset. 

Vår skolsköterska Elisabeth Lindgren har sitt rum i Tunnbyskolan.

Vår gemensamma vision är följande - på vår skola vill vi ha trygga, glada och kunskapstörstande elever och vuxna som hela tiden utvecklas socialt, emotionellt, kulturellt och kunskapsmässigt såväl självständigt som tillsammans med andra. Här tar vi hänsyn till elevens utveckling och mognad. Här blir de medvetna om att de själva måsta ta ansvar för sitt lärande. Efter sin skoltid här är ungdomarna väl rustade för ett livslångt lärande i en föränderlig framtid.

 

Sidan senast uppdaterad: den 14 mars 2014
Kontakt

Expedition
Agneta Andersson
Assistent
0456-82 21 42
Fax 0456-82 21 93

Malin Winther
Rektor
0456-82 22 13
(SMS 0709-17 12 13)
Skicka e-post

Eva Schelin
Specialpedagog med samordningsansvar
0456-82 23 69
(SMS 0709-23 31 10)

Avdelningar på fritidshemmet
0456-82 23 31 Ettans fritid
0456-82 26 23 Lilla fritids
0456-82 25 48 Tvåans fritids
0456-82 22 26 Stora fritids


Besöksadress

Kyrkvägen 24-26
295 35 Bromölla

Bromölla kommun | Besöksadress Storgatan 48 | Postadress Box 18, 295 21 Bromölla | Tel 0456-82 20 00 (vx) | 
E-post kommunstyrelsen@bromolla.se